Dzień Rotary w Organizacji Narodów Zjednoczonych – Genewa 2017

Dzień Rotary w Organizacji Narodów Zjednoczonych – Genewa 2017

„Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą” – te jak i inne ważne słowa padły w miniony weekend (10-11.11.2017 przyp. red.) podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez Rotary i ONZ w Genewie.

„Peace – making a difference” to hasło przewodnie bieżącej kadencji Prezydenta RI Ian’a Riseley. Konferencja nie bez powodu miała miejsce w Genewie. Miasto to jest symbolem międzynarodowego ładu i często nazywane jest Stolicą Pokoju z uwagi na dużą ilość podpisanych tam traktatów pokojowych. Genewa jest również siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych, której jednym z głównych celów (tzw. Sustainable Development Goals) jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego na świecie.

Do Genewy przyjechało ponad 1 400 reprezentantów z aż 87 państw! Wśród nich znaleźli się zacni goście tacy jak Prezydent RI Ian Riseley, Reprezentanci Rotary w ONZ, członkowie Zarządu RI, członkowie ONZ oraz reprezentanci Rotaract Europe. Podczas konferencji 6 Rotarian zostało uhonorowanych nagrodą „Champions of Peace” w podziękowaniu za szerzenie pokoju na świecie. Jedną z tych osób była Jean Best z klubu RC Kirkcudbright w Szkocji, która miała okazję poprowadzić panel szkoleniowy dla młodych liderów. Opowiadała o roli edukacji jako ścieżki do osiągnięcia pokoju na świecie oraz o poważnym problemie, jakim jest olbrzymia ilość samobójstw wśród młodzieży. Projekt, nad którym pracuje to „Peace Training Platform”, którego celem jest stworzenie platformy dzięki której zainteresowane osoby (peace advocates) będą mogły się porozumieć i wspólnie przeciwdziałać tej patologii przeprowadzając różnego rodzaju dyskusje i spotkania. Jak podkreśla J. Best edukacja jest drogą do pokoju i powinna być posiadaniem umiejętności a nie dyplomem ukończenia szkoły wyższej. Poprzez rozwój nauki jesteśmy w stanie osiągnąć Sustainable Development Goals (pl. cele zrównoważonego rozwoju ONZ) i tym samym zaprowadzić pokój na Świecie. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu proporcji, o czym toczyła się dyskusja podczas piątkowego spotkania w WIPO (World Intelectual Property Organization). Panel dotyczył roli sztucznej inteligencji w konfliktach zbrojnych oraz tego w jakim stopniu powinniśmy ufać maszynom i na nich polegać.

W szerzenie pokoju na Świecie zaangażował się również Rotaract Europe. Jednym ze speakerów był obecny Prezydent Justin Hadjilambris, który opowiedział o idei social project, który ma łączyć kluby w całej Europie zachęcając Rotaractorów do przeprowadzenia akcji w kategoriach: zdrowie, ekologia, rozwój oraz pokój. Więcej informacji w Newsletterze Rotaract Polska oraz na stronie: http://rotaracteurope.eu/30years/.

Nie obyło się bez krótkiego podsumowania postępów w walce z Polio. Wyniki są zaskakujące, gdyż w ubiegłym roku zanotowano jedynie 37 przypadków choroby a w tym tylko 15! Kraje wciąż dotknięte chorobą to: Afganistan, Pakistan i Nigeria, a więc tylko 3 kroki do sukcesu. Statystyki mówią, że dzięki Rotary wywalczyliśmy 99,9%, ale jak przyznaje Dr. Michel Zaffran; „we are not there yet”. W 2016 roku dzięki wsparciu wielu krajów oraz ONZ udało się pozyskać 1,2 biliona $. Oby w tym roku udało się zebrać jeszcze więcej, gdyż naszą pracę dostrzega coraz więcej ludzi w tym media. The Wall Street Journal przyznano, że Rotary zasługuje na nagrodę Nobla! (cyt: „Rotary's unsung polio effort deserves the Nobel Peace Prize” 1 ). Trzymamy kciuki.

Organizatorzy konferencji podsumowali ją w kilku zdaniach stwierdzając, że kluczem do sukcesu jest edukacja. Dotyczy to w szczególności młodych ludzi, od których będzie zależał przyszły obraz Świata. Ponadto podziękowali wszystkim Rotarianom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz pokoju na Świecie.

Anna Grzywacz
DRR Elekt, RAC Kraków-Wawel

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.