Dzień Gościa w Białymstoku

Dzień Gościa w Białymstoku

W poniedziałek 16 listopada nowo powstający RC Białystok zorganizował Dzień Gościa. Program był bardzo bogaty, wśród gości mieliśmy zaszczyt przywitać Past Gubernatora Piotra Wygnańczuka wraz z małżonką Aleksandrą oraz Louise Alessio – dziewczyną, która przebywa w Polsce w ramach rotariańskiej wymiany długoterminowej oraz Macieja Olechnowicza – Trenera Pracy.

Piotr Wygnańczuk przedstawił w swojej prezentacji główne projekty i programy Rotary International, poparte konkretnymi przykładami z realizacji i wdrożeń. Omówił także programy stypendialne jak również działalność Rotariańskich Grup Działania oraz Bractw Rotariańskich. Na końcu prezentacji Piotr wymienił także programy związane z wymianą młodzieży jak i przyjaciół rotariańskich co pozwoliło przejść nam do kolejnego punktu agendy spotkania.

Luise Alessio pochodzi z regionu Górnej Sabaudii we Francji. W programie wymiany długoterminowej wybrała Polskę jako kraj numer jeden z pięciu możliwych. Luise przez okres jednego roku będzie przebywać w Polsce. Tu także uczęszcza do polskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Wystąpienia zaproszonych Gości zamykał Maciej Olechnowicz, który przedstawił wynik realizacji wraz z RC Białystok programu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Program Trenera Pracy jest programem finansowanym z budżetu Urzędu Miasta Białystok i polega na znalezieniu osoby z niepełnosprawnością do konkretnego stanowiska pracy, a następnie pomocy tej osobie w szkoleniu i rozpoczęciu pracy oraz opieki nad tą osobą. Dzięki współpracy z białostockim klubem dwie osoby z niepełnosprawnością umysłową – Krzysztof i Paweł, znalazły pracę i już od kilku miesięcy z sukcesem pracują na stanowiskach związanych z magazynem i kontrolą jakości.

Kolejny Dzień Gościa zaplanowany jest na 14 grudnia o godz 18. w Hotelu Branicki. Zapraszamy także do skorzystania z nowej strony https://rotary.org.pl/ zawierającej najbardziej aktualne informacje z życia naszego Dystryktu oraz Klubów Rotary w Polsce.

Tomasz Michalik
RC Białystok (w organizacji)

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.