Dobro wraca

Dobro wraca

Ponad 72 tys. złotych przekazał Elbląski Klub Rotary na pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Na kwotę tę złożyły się środki zgromadzone na koncie Klubu, środki przekazane przez niemiecki RC z miasta Leer, a także uzyskane podczas zorganizowanego przez Klub koncertu charytatywnego pod hasłem ,,Dobro wraca”.

12 marca 2022 roku w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbył się charytatywny koncert zorganizowany przez Elbląski Klub Rotary.

Pierwotnie miał być to koncert umożliwiający spotkanie przyjaciół i sympatyków Elbląskiego Klubu Rotary po długim okresie ograniczeń związanych z pandemią, a także służący zgromadzeniu środków finansowych na bieżącą działalność charytatywną Klubu . Data koncertu ulegała trzykrotnie zmianie zgodnie z cyklem kolejnych fal pandemii. Początkowo miał to być koncert Noworoczny, później Walentynkowy a ostatecznie scenariusz koncertu marcowego napisało życie.

Myśl przewodnia koncertu wyrażająca się w haśle ,,Dobro wraca“, mimo zmian terminów i okazji nic nie straciła na aktualności , a w terminie marcowym nabrała nowego i głębszego znaczenia.

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Rozpoczęta wojna postawiła przed wszystkimi ludźmi dobrej woli określone wymagania.

Elbląski Klub Rotary zaangażował się w pomoc Ukrainie niemal natychmiast. Podjęto jednomyślną decyzję aby przekazać pewną kwotę pieniędzy na konto centralnie organizowanej przez polski dystrykt Rotary pomocy Ukrainie, a ponadto postanowiono zorganizować indywidualną akcję klubową pomocy skierowanej do mieszkańców Tarnopola.

Zdecydowaliśmy, że przeznaczamy na ten cel wszystkie środki finansowe zgromadzone na koncie klubowym oraz uzyskane na planowanym koncercie charytatywnym. Postanowiliśmy także zwrócić się z propozycją udziału w naszej akcji do zaprzyjaźnionego RC Leer. Równolegle nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z RC Ternopil City.

Efekty przerosły nasze oczekiwania. Niemiecki klub w ciągu jednego dnia spontanicznie przekazał nam 11 tys. euro . Koncert, wraz z innymi odbywającymi się podczas jego trwania atrakcjami, po zaznaczeniu, iż wszystkie wpływy z darowizn realizowanych poprzez udział w nich będą przeznaczone na pomoc dla walczącej Ukrainy dał następne kilkanaście tysięcy złotych. Do naszego Klubu dotarła również pomoc rzeczowa i finansowa od dwójki niemieckich wolontariuszy. Swoją znaczącą cegiełkę dołożyły również Rotarianki z drugiego elbląskiego klubu – Rotary Club Elbląg Centrum.

Warty podkreślenia jest również fakt, że członkowie Elbląskiego Klubu Rotary nie tylko zaangażowali się w pozyskanie środków finansowych, ale też zajęli się również całą logistyką tego przedsięwzięcia, czyli zakupem po bardzo korzystnych cenach hurtowych oraz dostarczeniem blisko 2 ton medykamentów i środków higieny osobistej. Ze zorganizowanego i opłaconego przez Elbląski Klub Rotary transportu skorzystały również władze miasta Elbląg , które w ten sposób przekazały do Tarnopola część zebranych przez miasto darów. W efekcie zamiast jednego samochodu w podróż na Ukrainę wyjechały dwa wypełnione po brzegi pomocą rzeczową skierowaną do rotarian z RC Ternopil. Dalej za ich pośrednictwem pomoc ta trafiła do jednego z tarnopolskich szpitali i mieszkańców Tarnopola.

Dobro wraca. Sposób realizacji tego stwierdzenia jest za każdym razem inny w zależności od okoliczności , ale zawarta w nim idea pozostaje niezmienna.

Może dobrze, że informacja o zainicjowanej przez Elbląski Klub Rotary wspólnej akcji rotarian polskich, niemieckich i ukraińskich pojawia się dopiero teraz gdy trochę opadły emocje. Pomoc Ukrainie w tym czasie jest potrzebna nadal i zachęcamy aby w niej nie ustawać. Każdy na miarę swoich możliwości.

Jerzy Kazimierz Boleski, Prezydent Elbląskiego Klubu Rotary 2021/2022

Fot. z arch. Elbląskiego Klubu Rotary

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.