Digitalizacja zbiorów Biblioteki Lwowskiej ruszyła…!

Digitalizacja zbiorów Biblioteki Lwowskiej ruszyła…!

W dniu 9 czerwca br., w czytelni Biblioteki Naukowej Uniwersytetu im. Ivana Franko we Lwowie, miała miejsce oficjalna uroczystość przekazania na ręce dyrektora Biblioteki Vasyla Kmeta nowoczesnego skanera firmy Zeutschel, wraz z profesjonalnym oprzyrządowaniem, o wartości 38 000 EUR.

Skaner ten, będący wynikiem realizacji międzynarodowego projektu zainicjowanego przez RC Kraków Wawel, RC Lviv Ratusha i RC Berlin Brucke der Einheit przekazali prezydenci tych klubów, a mianowicie Andrzej Tekiel, Oleg Kutsakh i Reiner Sahm. Wydarzenie zbiegło się z obchodami XV-lecia Rotary Klubu Lviv Ratusha i dzień 9 czerwca był świętem całego ruchu Rotary we Lwowie.

Historia projektu sięga do wiosny roku 2016, kiedy to RC Lviv Ratusha zaprosił jako quest-speakera dyrektora biblioteki. Bilateralne kontakty klubów Polski i Ukrainy, inicjowane jeszcze przed podziałem Dystryktu 2230, zaowocowały podjęciem decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu i uruchomiły proces poszukiwania dostawcy sprzętu oraz kolejnych współuczestników. Mając na względzie fakt, że zbiory Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego są skarbnicą rękopisów, map, starodruków, książek i gazet wydanych w prawie każdym języku Europy, liczyliśmy na pomoc i zaangażowanie się również klubów  zagranicznych.

Oficjalne rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu ogłosiliśmy podczas XX-lecia naszego klubu w czerwcu ub. roku. I rzeczywiście na nasz apel odpowiedziały: RC Grudziądz Centrum, tak licznie uczestniczący w uroczystości we Lwowie, RC Kraków-Centrum, którzy jako pierwsi zadeklarowali wsparcie projektu, RC Łódz-Centrum oraz RC Belluno z Włoch, niemieckie klubom RC Hamburg-Bergedorf, RC Hannover-Leineschloss i RC Idar-Oberstein. Dołączyły też firmy CRH Materials Polska i UZIN UTZ Polska oraz prywatnie prezydent RC Berlin Brucke der Einheit – Reiner Sahm i Romuald Loegler, obecnie prezydent naszego klubu. Ostatnim ofiarodawcą, który dołączył do projektu, byli aktorzy kabaretu Piwnica pod Baranami, którzy w maju, podczas charytatywnego koncertu, wystąpili za symboliczną złotówkę pozwalając pozyskać nam dodatkowe środki z rozprowadzonych cegiełek.

Wielowiekowe zbiory Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego, liczące ponad 3,5 mln woluminów, zostaną po przeprowadzeniu procesu digitalizacji, udostępnione wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom poprzez serwery Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętności. Dokumenty zgromadzone były przez 409 lat istnienia Biblioteki ulegają niszczeniu w związku z upływającym czasem i postępującym procesem zakwaszania papieru. Dotyczy to szczególnie zbiorów z XIX i początku XX wieku. Jedynym ratunkiem dla zachowania tej wielo-kulturowej spuścizny historycznej Europy jest właśnie zabezpieczenie dokumentów i ich digitalizacja.

Droga do Lwowa poprzez granice, urzędy celne, skarbowe, firmy spedycyjne i fundację New Country na Ukrainie, co umożliwiło zwolnienie z tamtejszych opłat celnych i podatkowych, była długa i wyboista. Cel został jednak osiągnięty i jak zwykle w takich przypadkach nagrodą był uśmiech na twarzach wszystkich uczestników i nasza ogromna satysfakcja. I tą też drogą składamy wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu gorące podziękowania za wzięcie udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że zarówno ten projekt i kolejne podobne projekty międzynarodowe będą chlubą Dystryktu 2231.

Koordynator projektu Marek Wcisło, AG 2018-19

RC Kraków-Wawel

Autor zdjęć Tadeusz Skarbek

 

Zobacz też

Koncert charytatywny dla Julki

Koncert charytatywny dla Julki

W dniu 17 listopada b.r Interact Grudziądz Centrum z pomocą swojego starszego brata – Klubu Roraty Grudziądz Centrum, zorganizował koncert…

Ciepłe buty dla 200 dzieci

Ciepłe buty dla 200 dzieci

W dniu 18 listopada 2017 odbyła się cykliczna już akcja „Ciepłe buty na zimę” zorganizowana przez Rotary Club Szczecin Center.…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.