Maszyny brajlowskie dla niewidomych i słabowidzących ukraińskich dzieci

Maszyny brajlowskie dla niewidomych i słabowidzących ukraińskich dzieci

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie Rotary Klub Kraków Centrum postanowił wesprzeć  niepełnosprawne dzieci ukraińskie, które po ucieczce wraz z rodzinami przed rosyjską napaścią, znalazły schronienie w Krakowie.

Klub Rotary Kraków Centrum od ponad dwóch lat współpracuje i wspiera Zespół Szkół i Placówek pn. „Ośrodek dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Jest to jedyny w Małopolsce ośrodek o tak szerokim zasięgu działania na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku. Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. Na terenie ośrodka działają: Wczesne Wspomaganie, Szkoła Podstawowa oraz szkoły ponadpodstawowe, Szkoła Policealna, Liceum dla Dorosłych, Szkoła Muzyczna i również internat dla dzieci spoza Krakowa.

Po wybuchu wojny na Ukrainie do Ośrodka trafiły dzieci z Ukrainy z problemami wzrokowymi, którym trzeba było stworzyć miejsca do pobytu i nauki. Aby dzieci te mogły kontynuować edukację konieczny stał się zakup dla nich narzędzi do nauki, jakimi w tym przypadku były maszyny brajlowskie. Klub otrzymał w tej sprawie pismo od Dyrektora Placówki, Pana Marcina Dębskiego z prośbą o wsparcie .

W związku z powyższym, Klub zwrócił się o dofinansowanie z puli Dystryktalnych Projektów Pomocowych, które to zostało mu przyznane. W maju 2022r. zostały zakupione maszyny brajlowskie Perkins i przekazane do Ośrodka w dn. 31.05.2022 roku.

Dorota Węglowska, RC Kraków Centrum

Fot. z arch. RC Kraków Centrum

 

Zobacz też

119 urodziny Rotary International

119 urodziny Rotary International

Rotary ma 119 lat. Historia naszej organizacji rozpoczęła się od wizji jednego człowieka — Paula Harrisa. Adwokat z Chicago założył…

Rotarianie spełnili marzenia Bartka

Rotarianie spełnili marzenia Bartka

Tradycja zobowiązuje. Przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie naszego Klubu Rotary Lublin mieli radość obdarować drobnymi prezentami, wszystkich wychowanków internatu Specjalnego…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.