Dar dla Strażaków

Dar dla Strażaków

Od początku istnienia RC Wolsztyn, w okresie Bożego Narodzenia organizowaliśmy klubowe spotkania wigilijne, oczywiście z wyjątkiem 2020 r. W tym roku, wszyscy zaszczepieni, a wielu też trzecią dawką, kontynuowaliśmy tę piękną tradycję.

Prezydent RC Wolsztyn Tadeusz Karwatka otwierając to wyjątkowe spotkanie złożył nam wszystkim, szczególne w tym świątecznym okresie życzenia „pokoju i miłości, miłości i pokoju” oraz  zdrowia i wszelkiej pomyślności, prosząc też o przekazanie tych życzeń naszym przyjaciołom, co niniejszym czynię.

Gościem honorowym był ojciec Sebastian Łuczka OMI, który w ciepłych słowach docenił działalność charytatywną rotarian i życzył nam  dalszych udanych projektów na rzecz bliźnich oraz  szczęścia w życiu osobistym.

Razem z nami świętował też nasz wieloletni przyjaciel, członek RC Berlin Brandenburg  Airport, Dieter Ambrosius z małżonką Ewą. Podniosła atmosfera spotkania była fantastyczną okazją, aby po raz wtóry uhonorować Dietera honorowym członkostwem RC Wolsztyn doceniając jego wielki wkład we współpracę naszych klubów.

Podczas spotkania przekazaliśmy także 12 kompletów ubrań koszarowych ze specjalnymi rękawicami i butami o wartości ponad 20 000 zł jakie zakupiliśmy dla  strażaków. Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie serdecznie podziękował nam za wsparcie w wyposażeniu naszych strażaków, bowiem zrealizowany projekt jest już kolejnym na rzecz strażaków dbających o nasze bezpieczeństwo. W  tym projekcie  uczestniczyli też nasi przyjaciele z RC Berlin Brandenburg Airport i RC Zamość. Dziękujemy.

W Nowym 2022 Roku życzę, w imieniu członków RC Wolsztyn, wszystkim Rotarianom i przyjaciołom  wszelkiej pomyślności.

Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn

Fot. Roman Bauta, RC Wolsztyn

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.