Rotary naprawdę otwiera możliwości

Rotary naprawdę otwiera możliwości

Jest to opowieść o tym, jak dwa niezależne projekty członków Klubu Rotary Warszawa Józefów stały się wspólnym projektem klubowym… z którego jesteśmy bardzo dumni!

Wszystko zaczęło się w marcu 2020 r., w niewielkim ogrodzie w podwarszawskich Skierdach. Teatry zostały zamknięte z powodu szalejącej pierwszej fali pandemii. Ale tak, jak trudno jest powstrzymać rozpędzony pociąg, tak samo trudno powstrzymać osobę, dla której praca – także praca społeczna – jest wartością samą w sobie.

Pomysłem na przetrwanie stało się CZYTANIE WASZYCH WIERSZY podczas „Ogrodowych Czytań Czwartkowych”.  Projekt nazwałem na cześć artystycznych obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – wszak Skierdy leżą nieopodal letniej rezydencji króla w Pałacu w Jabłonnie! Inicjatywa polegała na interpretacji i odczytywaniu wierszy nadesłanych przez polskich poetów (amatorów i profesjonalistów). Każdego tygodnia siadałem w moim ogrodzie i odczytywałem wiersze – najpierw z Mazowsza, potem z całej Polski, w końcu pojawiały się utwory napisane przez Polaków mieszkających, m.in. w Wlk. Brytanii, Niemczech, USA, Norwegii, Szwecji czy w Portugalii! Filmy nagrywałem i wstawiałem do Internetu.

W końcu poprosiłem o pomoc przy realizacji filmów Rafała – mojego syna, Rotaractora i Rotarianina… zresztą z mojego klubu RC Warszawa Józefów! Rafał przygotował grafiki, montował filmy i zajmował się promocją projektu. Gdy piszę ten artykuł, mija rok od pierwszego odcinka CZYTAM WASZE WIERSZE… który na początku z Rotary miał niewiele wspólnego.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie poetów, postanowiłem pokusić się o wydanie antologii poezji, pt. „CZYTAM WASZE WIERSZE”. Zorganizowałem zbiórkę w Internecie i z radością stwierdziłem, że wpłynęło więcej pieniędzy, niż potrzebujemy do wydania tomiku. Wtedy pomyślałem o projekcie, który na internetowym spotkaniu klubowym omawiała nasza koleżanka, Joanna Florecka. Joanna czynnie pomaga lekarzom opiekującym się bezdomnymi i ubogimi w ramach akcji „Medycy na ulicy”. Projekt spodobał się klubowi i zamierzaliśmy wspomóc „Medyków”.

Podczas kolejnego spotkania zdecydowałem, że 1000 zł nadwyżki wpłat na Antologię i część mojego ewentualnego zysku przekażę właśnie na ten projekt klubowy. RC Warszawa Józefów objął antologię honorowym patronatem, a logo Rotary zaistniało w przestrzeni publicznej. W ten sposób „CZYTAM WASZE WIERSZE” stało się wydaniem „społecznie wrażliwym”. Co więcej, wydawca – Fundacja Duży Format – również postanowił przekazać część wpływów na „Medyków”. W ten sposób dwa społeczne projekty stały się częścią inicjatywy klubowej.

Zwieńczeniem tych działań było przekazanie przez Klub 1500 zł na zakup nagrzewnicy, agregatu prądotwórczego i namiotu dla bezdomnych, oczekujących pod gołym niebem na pomoc lekarzy. Przypominam, że tej zimy w Warszawie temperatura spadała poniżej -15°C.

Sukces projektu zawdzięczam zaangażowaniu całej rodziny, również mojej żony Doroty i syna Rafała

Jestem przekonany, że w wielu klubach podobne indywidualne inicjatywy stają się częścią projektów klubowych. I bardzo dobrze. Wszak nasz ruch jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi czynnych i wrażliwych. Działających na rzecz społeczności lokalnych – nie tylko w ramach Rotary. Rotary – skupiając tych ludzi – otwiera im możliwości, by działać na większą skalę. W tym przypadku na skalę potrzeb ludzi bezdomnych i ubogich, przebywających w naszej stolicy.

Antologię można zakupić w sklepie internetowym bonito.pl. Pamiętajcie, że część pieniędzy z każdego sprzedanego tomu zasili konto „Medyków”.

Robert Tondera, RC Warszawa Józefów

Fot. Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa Józefów

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.