Czas na czysty las

Czas na czysty las

Członkowie RC Zamość przywitali wiosnę. 21 marca 2023 roku  z inicjatywy  wolontariackich  środowisk  młodzieżowych   przy  poparciu  członków  naszego  Klubu  i  wielkim  zaangażowaniu  Prezydent  Eli Szymańskiej  zorganizowana  została zbiórka  śmieci w lesie  i  na terenach  zielonych  wokół  Miejskiego  Zbiornika  Wodnego.  Nadzór  merytoryczny  nad  akcją  objęły  Wydział Gospodarki  Komunalnej   i  Ochrony  Środowiska i  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  w  Zamościu.  Nieocenioną  pomoc  okazały  lokalne oddziały  Polskiego  Związku   Łowieckiego  i   Polskiego  Związku  Wędkarskiego,  które  zapewniły zaplecze logistyczne. I  najważniejsze  –  zgromadziliśmy  blisko  100-osobową grupę  młodzieży z  zamojskich  szkół  ponadpodstawowych  i  OHP –  wolontariuszy,  z  którymi  współpracujemy  na co dzień.  Wspólnie  z  członkami  Klubu  spenetrowali  wyznaczony  obszar  gromadząc  w  plastikowych workach  niezliczone  i  najmniej  spodziewane  „ dobra”  wyrzucane  przez lokalnych „miłośników  natury”. Czegóż  tam  nie  było….   Nawet  niebo  zapłakało  deszczem. Po kilku godzinach   wytężonej  pracy  nastąpił  finał  w  postaci  nasadzenia  100  sadzonek  drzewek uzupełniających  lokalne  środowisko. Było  również  integracyjne  ognisko  z  grochówka  i  kiełbaskami, pokaz  uzbrojenia  prezentowany przez  żołnierzy  zamojskiej  jednostki  wojskowej.

Temu   podobne  przedsięwzięcia  i  udana  współpraca  z  miejskimi  instytucjami  powodują, że  jesteśmy  bardzo  pozytywnie  postrzegani  w  obszarze  lokalnych  organizacji  pożytku  publicznego. Edukacja  ekologiczna  młodzieży  winna  być  priorytetem  w  czasie  gdy  zagraża   nam  katastrofa  w  postaci  globalnego  ocieplenia  i  zagrożenia  zdrowia, dla których  profilaktyką są „zielone płuca”.

 

Jerzy Liberadzki, RC Zamość

Fot. z arch. RC Zamość

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.