Ciepło na miarę życia

Ciepło na miarę życia

Ofiarować drugiemu człowiekowi ciepło podczas srogiej zimy – bezcenne. Koszalińscy rotarianie ufundowali samotnej, schorowanej kobiecie piec. Dołożyli do tego sporą porcję własnej aktywności, inicjatywy, pracy i serdeczności. Pani Helena już nie marznie, mieszka w odnowionym wnętrzu i dziękuje z całego serca.

W budynku zostały wymienione okna, a przede wszystkim stanął w nim nowoczesny, sterowany elektronicznie piec opalany pelletem. Są także nowe drzwi, wyremontowany został przedsionek. Na czas remontu rotarianie zorganizowali i pokryli koszt pobytu pani Heleny w domu seniora „Złote Serca” w Koszalinie. Koszt remontu wyniósł ponad 25 tys. zł.

O tym projekcie Rotary Club Koszalin zdecydował przypadek. Znany koszaliński notariusz i członek RC Koszalin Roman Czernikiewicz, podczas wykonywania obowiązków zawodowych poznał panią Helenę. 83-letnia, samotna kobieta przykuta do wózka inwalidzkiego z powodu amputowanej nogi, mieszka w niewielkiej, podkoszalińskiej wsi Miłogoszcz.

– To co zobaczyłem na miejscu, nie dawało mi spokojnie zasnąć – wspomina Roman Czernikiewicz. – Zrujnowana połowa małego popegeerowskiego domku, jedno pomieszczenie przystosowane do zamieszkania, zużyte sprzęty, brak toalety, kran z lodowatą wodą w przedsionku, a przede wszystkim przejmujące zimno. Dom ogrzewała stara westfalka, opalana węglem i drewnem. Gdy ogień pod kuchnią gasł, w pokoju momentalnie robiło się zimno.

Pani Helena ze względu na stan zdrowia wymaga pomocy, nie może jednak liczyć na wsparcie z miejscowego GOPS – jej dochód nieznacznie przekracza ustalone kryteria. Kobieta uprosiła o pomoc znajomą z sąsiedniej wsi. Pani Basia, opiekunka, przyjeżdża każdego dnia. Do niedawna jej głównym zadaniem oprócz zakupów, było rozpalenie pod kuchnią. Teraz nie musi już przynosić węgla i drewna, bo dom jej podopiecznej ogrzewa nowy piec.

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem do koszalińskich rotarian dotarł przejmujący list za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomo, mamy czas pandemii, spotkania odbywają się online). Roman Czernikiewicz opisał w nim sytuację mieszkanki Miłogoszczy i apelował: „Pomóżmy! Największy problem, to nie zimna woda, brak mebli, ale zorganizowanie ogrzewania zimą tak, by ogień nie wygasał. Gdy stanie się to przy kilkunastostopniowym mrozie, skutki mogą okazać się tragiczne”.

Styczeń i luty faktycznie przyniosły nad Polskę fale mrozu. Co by było, gdyby rotarianie pozostali obojętni? Na szczęście stało się inaczej, apel Romana Czernikiewicza poruszył wiele koleżanek i kolegów z klubu. Grupa rotarian wybrała się do Miłogoszczy, by na miejscu ocenić, co można i należy zrobić, aby poprawić los starszej kobiety.

Dziś pani Helena mieszka w gruntownie odnowionym pokoju. W budynku zostały wymienione okna, a przede wszystkim stanął w nim nowoczesny, sterowany elektronicznie piec opalany pelletem. Są także nowe drzwi, wyremontowany został przedsionek. Na czas remontu rotarianie zorganizowali i pokryli koszt pobytu pani Heleny w domu seniora „Złote Serca” w Koszalinie.

Koszt remontu okazał się wyższy niż pierwotnie planowano i wyniósł ponad 25 tys. złotych. Modernizacje starych obiektów często wiążą się niestety z nieprzewidzianymi przeszkodami i trudnościami i tak było w tym przypadku. Dziś ten etap prac jest już zakończony, a pani Helena ma bezpieczny i ciepły kąt. Dzięki wpłatom członków RC Koszalin pokryte zostały koszty prac remontowych oraz zakup pieca grzewczego. Wymianę okien sponsorował Jarosław Loos, członek RC Koszalin, właściciel Fabryki Okien PUF Sp. z o. o. Część materiałów budowlanych oraz sprzęt umożliwiający przyspieszenie prac dostarczył inny rotarianin – Krzysztof Kuncer, właściciel firmy PB Kuncer Sp. z o. o. Specjalistyczne łózko przekazała Caritas, dzięki zaangażowaniu kolejnego członka RC Koszalin – Romualda Wanowicza.

– Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli z klubu rotariańskiego za tyle dobra, które otrzymałam – przekazuje pani Helena, choć na co dzień skazana na wózek inwalidzki, doświadczona przez los i choroby, to jednak wciąż pogodna, dowcipna i uśmiechnięta. – Dziękuję za okazane mi wielkie serce.

Alina Konieczna, RC Koszalin

Fot. Tadeusz Niechciał, RC Koszalin

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.