Charter Rotary e-Club Polonia International

Charter Rotary e-Club Polonia International
20 maja 2023 roku to pamiętna data charteru Rotary e- Club Polonia International. W pięknych przestronnych salach Hotelu Marriott odbyła się uroczysta Gala. Prezydent Andrzej Jaskólski, odebrał z rąk Gubernatora Piotra Jankowskiego Kartę Charterową. Klub sponsorujący – Warszawski Klub Rotariański ufundował łańcuch i dzwon, które zostały wręczone przez Prezydenta Piotra Kaczorowskiego. Rafał Misztalski z tegoż samego klubu został naszym opiekunem czarterowym i bardzo zaangażował się w pomoc i wsparcie w tworzeniu klubu. Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele klubów Rotary z całej Polski: Rotariański Klub Warszawski, RC Warszawa City, RC Kraków Niepołomice, RC Bartoszyce, RC Warszawa Konstancin i RC Edmonton z Kanady.
Członkowie naszego klubu to osoby z całej Polski i ze świata min z Danii Holandii, Irlandii, Hong- Kongu i Sycylii. W sumie 33 osoby.
Programy które chcemy rozwijać to przede wszystkim nawiązywanie kontaktów z Polonią i wspieranie młodych artystów poprzez wymiany z zaprzyjaźnionymi klubami z całego świata. Uroczystość uświetniła kolacja i występ muzyczny Chrisophera Li’narda Jacksona z Nowego Jorku. Wydarzenie było bardzo udane,  a zebrane środki przeznaczymy na w/w programy.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i wspólne świętowanie powstania Rotary e- Club Polonia International!
Monika Rosińska, Rotary e- Club Polonia International
Fot. Wojciech Bielicki 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.