Centrum Wsparcia i Edukacji Uchodźców

Centrum Wsparcia i Edukacji Uchodźców

Kluby Rotary Warszawa Fryderyk Chopin oraz Warszawa Konstancin powołały do życia Centrum Wsparcia i Edukacji Uchodźców w Konstancinie-Jeziornej (Ukrainian Support and Education Center). Centrum mieści się w ścisłym centrum Konstancina, jest zlokalizowane na dwóch piętrach wysokiej klasy przestrzeni biurowej o powierzchni 450 metrów kwadratowych, a jego misją jest zapewnienie wsparcia psychologicznego uchodźcom dotkniętym traumą wojenną, zapewnienie opieki dziennej nad najmłodszymi, terapii grupowych, warsztatów aktywizujących społeczność uchodźczą i lekcji języka polskiego.

W grudniu na stałe zawita do Centrum pomoc prawna pro-bono oraz zostanie utworzona sala informatyczna. W Centrum pracują praktycznie sami uchodźcy (oprócz nauczycieli języka polskiego) – aktualnie ekipa Centrum to sześć osób zatrudnionych przez RC Warszawa Fryderyk Chopin praktycznie w pełnym wymiarze czasu pracy – dwie psycholożki, dwie nauczycielki opiekujące się 11 osobową grupą dzieci, nauczycielka języka polskiego i kierowniczka Centrum. Od uruchomienia Centrum w połowie września, udało się udzielić ponad 100 sesji terapeutycznych z psychologami, przeprowadzić wiele warsztatów i terapii grupowych i zorganizować lekcje języka polskiego dla ponad 30 osób.

Pomysł na otwarcie Centrum jest wynikiem współpracy polskich klubów Rotary oraz klubów Rotary z całego świata – od drugiego tygodnia marca co niedziela o 20.00 odbywały się sesje na zoom grupy projektowej liczącej ponad 15 osób z całego świata, która opracowała ideę powołania Centrum do życia i aktywnie wspierała projekt przez ten cały okres. Kluby wchodzące w skład komitetu sterującego projektem z zagranicy to RC Long Neck Sunrise, RC Easton, Duluth Skyline Rotary, RC Lewes-Reheboth Beach, RC Reheboth, RC Syracuse (wszystkie z USA) RC North Scarborough (Kanada), RC Hamburg-Harburg (Niemcy), Dystrykty 5580 i 7630 (USA), Dystrykt 3750 (Korea Płd), Dystrykt 2640 (Japonia) – wszystkie dystrykty poprzez Granty Katastroficzne Rotary Foundation – oraz nasz Dystrykt 2231 poprzez Dystryktalne Programy Pomocowe i wsparcie RC Zamość Ordynacki. Największym darczyńcą Centrum okazał się jednak być Alex Ray z RC Plymouth, New Hampshire (USA), którego wsparcie zapewniło ponad 70% budżetu Centrum, aktualnie przewidzianego na okres do 3 lat. Akcję wsparli mocno również darczyńcy z Polscy – siedziba Centrum mieści się w udostępnionej przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie za symboliczny czynsz powierzchni, wsparcie zapewniła również ogólnopolska akcja w sieci sklepów osiedlowych Odido, klinika dentystyczna Denta-Line z Babic k. Warszawy oraz firma farmaceutyczna Midas-Pharma. Niezmiernie ważne było wsparcie na samych początku tego projektu przez obu gubernatorów – zarówno Wojciecha Wrzecionkowskiego jak i Piotra Jankowskiego – co umożliwiło realizację i legitymizację tej idei na samym początku a potem stworzenie tego projektu.

Mieliśmy liczne trudności z realizacją projektu – od niedowierzania, że taki projekt jest w ogóle możliwy, trudności międzyludzkie i konieczność zmiany operatora i ostatecznie decyzję, że zrealizujemy ten projekt samodzielnie jako Rotary. Dzięki wsparciu i pozytywnej energii, która do nas płynie z Polski i całego świata, wszystko jest możliwe, a dzisiaj możemy zaoferować profesjonalną pomoc uchodźcom.

Michał Skup, RC Warszawa Fryderyk Chopin
Fot. z arch. RC Warszawa Fryderyk Chopin

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.