Centrum Dialogu

Centrum Dialogu

Dialog – jedyna i prosta droga do porozumienia i przyjaźni. V edycja Centrum Dialogu, pt. Dialog – uniwersalizm dziejowy i geograficzny, odbyła się 15 października 2011 roku w gościnnych pomieszczeniach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Oprawa konferencji była szczególna i uroczysta, na spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości, min. pełnomocnik DG Andrzej Cieślawski, Prezydent Miasta Andrzej Czapski, Wicestarosta Bialski Jan Bajkowski, Konsul Białorusi Aleksander Łozicki, JE Arcybiskup Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskie Abel.


Część merytoryczną konferencji poprowadził znany dziennikarz, były ambasador Polski w Grecji i Egipcie, Grzegorz Dziemidowicz, z wykładami min. Mariusza Borkowskiego, dziennikarza i wicedyrektora Informacyjnej Agencji Radiowej – „Dokąd zmierzają media po aferze Murdocha”, Aleksandry Amal el Maaytah, zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika Stosunki Międzynarodowe – „Islam we współczesnym świecie – szanse sekularyzacji”.

Niezwykłych przeżyć muzycznych dostarczył wszystkim zgromadzonym występ niewidomej wokalistki Doroty Krać, również wspieranej przez bialski klub. Konferencję zakończył pokaz filmu BBC o uchodźcach z wyspy Lampedusa.

Tekst i fot z arch. RC Biała Podlaska

źródło: https://www.facebook.com/Rotary-Klub-Bia%C5%82a-Podlaska-821960717879259/

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.