Bydgoski PETS 2016

Bydgoski PETS 2016

Dwudniowy pobyt Rotarian w City Hotel w Bydgoszczy został przygotowany z dużą dbałością o zapewnienie idealnych warunków do przeprowadzenia PETS i wydarzeń towarzyszących. W piątek 11 marca 2016 roku o godz. 16:00 rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Dystryktu, w sobotę 12 marca od 9.00 do 18.00 odbyła się Sesja Generalna PETS i warsztaty dla Prezydentów Elektów, a o 19:30 Gala Dinner. W niedzielę 13 marca od 9.30 miały miejsce warsztaty dla Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora.

Sesja Generalna rozpoczęła się Hymnem Polski i występem chóru pod przewodnictwem prof. Akademii Muzycznej Moniki Wilkiewicz. Następnie zgromadzonych uczestników powitał Czesław Tyburek – Prezydent RC Bydgoszcz. Gośćmi specjalnymi byli Hennadyj Kroychik Gubernator Elekt Ukraińskiego Rotary i Gerhard Lögters Gubernator Elekt niemieckiego Dystryktu 1940. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz.

Gubernator Barbara Pawlisz przedstawiła sylwetkę Gubernatora Elekta D2231 kadencji 2016-2017 – Krzysztofa Kopycińskiego. Podczas swojej kolaudacji Gubernator podkreśliła duże osiągnięcia Krzysztofa na polu zawodowym i osobistym, a także – przede wszystkim ogromne zasługi dla Rotary, w szczególności w dziedzinie międzynarodowej wymiany młodzieży.

Gubernator Elekt Krzysztof Kopyciński zaprezentował sylwetkę Prezydenta Elekta RI Johna Gerna. Przedstawił hasło nadchodzącej kadencji: „Rotary serving humanity – Rotary w służbie ludzkości”, a także główne cele i zadania Rotary. DGE Krzysztof Kopyciński zaprezentował także oficerów Dystryktu 2231 oraz plan strategiczny na swoją kadencję.

O roli i celach prezydentów w klubach opowiedział Trener Rotary International Jens Erik Rasmussen, a wykład inauguracyjny nt. „Próba interpretacji zawołania rotarian w świetle nauczania Jana Pawła II” wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Wojciech Szukalski.

DG Barbara Pawlisz zaprezentowała film dokumentujący wizytę Prezydenta RI Raviego Ravindrana w Trójmieście w lutym bieżącego roku. Na zakończenie Sesji Generalnej odegrano Hymn Rotary.

Bezpośrednio po sesji wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników. Od godz. 11.00 do 18.00 w trzech blokach tematycznych odbywały się warsztaty dla Prezydentów Elektów i Sekretarzy Klubów. Podczas zajęć poruszane były m. in. kwestie: planowania strategii pracy klubów, pozyskiwania i utrzymania nowych członków, finansów klubów, administracji i sprawozdawczości, 100 lecia Rotary Foundation, programów dystryktalnych, public relations, komunikacji internetowej, perspektyw rozwoju Rotary w Polsce. Podsumowania i zamknięcia warsztatów dokonał DGE Krzysztof Kopyciński.

Podczas wieczornej Gali Dinner DGE Krzysztof Kopyciński wręczył nominacje Oficerom Dystryktu kadencji 2016/2017. DG Barbara Pawlisz wręczyła także Lubomirze Kudasz odznakę Paul Harris Fellow. Uroczystość uświetnił występ prawnuczki Jeremiego Przybory. Podsumowując trzydniowy pobyt w Bydgoszczy trzeba podkreślić, że gospodarze PETS 2016 – DGE Krzysztof Kopyciński i bydgoscy Rotarianie stanęli na wysokości zadania. Wysoka była zarówno wartość merytoryczna PETS, nie zabrakło także miłych wrażeń, a wspólnie przeżyte chwile z pewnością będziemy długo wspominać.

Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum

Fot. Jarosław Majkowski, RC Giżycko

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.