Bal charytatywny RC Kołobrzeg

Bal charytatywny RC Kołobrzeg

„Nie można pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś” takie motto przyświeca działalności Rotary Club Kołobrzeg.

Już po raz trzynasty 2 kwietnia w Hotelu Ikar Plaza odbył się Rotariański Bal Charytatywny, którego celem stała się zbiórka środków finansowych na wyposażenie oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do sali terapeutycznej „Uśmiech Dziecka” dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 8 im. kpt.ż.w.Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu.

W trakcie XIII Bal Rotary Club Kołobrzeg- Rotary Club Kołobrzeg przekazał czek na 30 000 zł na remont i zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Wczesnego Wspomagania Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami w Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu. Środki pochodziły ze zbiórki podczas XII Balu Rotary w 2015 r.

Tegoroczna edycja balu była wyjątkowa ze względu na szczęśliwa 13 oraz dużą liczbę uczestników balu. Zaproszenie przyjęli jak również udzielili wsparcia rzeczowego i finansowego Rotary Club Szczecin Center, Rotary Club Koszalin, Rotary Club Puszczkowo, włodarze miasta, parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie sztuki i kultury, grono pedagogiczne, lekarze, rodzice oraz pozostali goście.

W trakcie balu trwała zbiórka środków finansowych poprzez sprzedaż cegiełek oraz licytacje przedmiotów otrzymanych od licznych sponsorów. Zdobyć można było pióro z pismem od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Konstytucje RP z dedykacją Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Grafikę Urzędu Wojewódzkiego przy Wałach Chrobrego otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jania wraz z zaproszeniem zwiedzania zabytkowego gmachu, obraz kołobrzeskiego artysty Dariusza Kalety, książkę z autografem Danuty Wałęsy, koszulkę sportową dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego i dwukrotnego złotego medalisty mistrzostw świata Kamila Stocha, Godło Miasta Kołobrzeg od Prezydenta Miasta Janusza Gromka, kubek z autografem Aleksandra Doby od Marszałka Sejmiku Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz wiele innych cennych i wspaniałych rzeczy.

Dzięki hojności sponsorów oraz uczestników balu kołobrzescy rotarianie na cel balu będą mogli przekazać kwotę 35 000 zł na wyposażenie oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do sali terapeutycznej „Uśmiech Dziecka”.

To doskonały moment, aby złożyć podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu. Dziękuje serdecznie kołobrzeskim rotarianom za trud włożony w organizacje balu, sponsorom, darczyńcom i uczestnikom balu za swoja hojność i otwartość serca.

Nie byłoby tak znakomitego rezultatu bez naszych kołobrzeskich mediów, które w znaczny sposób rozpropagowały idee balu charytatywnego. Świadomość, że jest tak wiele osób gotowych nieść pomoc potrzebującym dzieciom jest niezmiernie budująca.

Aleksander Bolko
Prezydent Rotary Club Kołobrzeg

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.