Bal Charytatywny i Umowa Partnerska z Litwą

Bal Charytatywny i Umowa Partnerska z Litwą

2 marca 2019 r. odbył się XXI Charytatywny Bal Rotary. Przed Balem, w Sali Kopernikowskiej Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, odbyło się podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy Klubem Rotary Bartoszyce-Lidzbark Warmiński a Klubem Rotary Druskienniki (Litwa).

Prezydenci Klubów w osobach: Vytautas Kuneika z RC Druskienniki i Stanisław Andrzejewski z RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński podpisali Umowę Partnerską zmierzającą dla dalszego porozumienia międzynarodowego i dobrej woli,  poprzez długotrwałą wspólnotę i międzynarodową służbę.

W spotkaniu z okazji podpisania Umowy Partnerskiej uczestniczył Poseł na Sejm RP Jacek Protas – Honorowy Członek RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, Burmistrz miasta Druskienniki  z Litwy, członkowie RC Druskienniki, członkowie RC Vilkaviszkis z Litwy oraz Przedstawiciele RC Szczecin Centrum i  e-Club Poland Hansa z Gdańska.

Podczas Balu, Prezydent RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński wręczył odznakę Paul Harris Fellow Honorowemu Członkowi RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński Jackowi Protasowi. W trakcie balu odbyła się zabawa fantowa, a także liczne licytacje obrazów, rzeźb a także innych przedmiotów. Oprawę muzyczną sprawował DJ Kimbar, a koncert wykonał zespół AUTSAJT.

W Balu uczestniczyli nasi Goście z RC Druskienniki, RC Vilkaviszkis, RC Szczecin Centrum, e-Club Poland Hansa z Gdańska,  Rotarianie z Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego oraz zaproszeni Goście – sympatycy ROTARY.

Zgromadzone środki finansowe podczas balu zasilą budżet grantów oraz umożliwią realizację projektów pomocowych dla naszych społeczności lokalnych.

 

Stanisław Andrzejewski

RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.