Andrzejki Rotariańskie

Andrzejki Rotariańskie

28 listopada 2015 roku, Rotary Club Bartoszyce wspólnie z Warmińsko- Mazurskim Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej w Bartoszycach zorganizował Andrzejki Rotariańskie.

Wydarzenie odbyło się w Pałacu Galiny, tj. obecnej siedzibie RC Bartoszyce. Prezydent Rotary Club Bartoszyce Jan Korzeniewski, otwierając imprezę, wspomniał, byśmy nie szczędzili grosza, gdyż cel jest szlachetny – pomóc ludziom schorowanym godnie znosić cierpienie. Podczas zabawy, odbyły się liczne licytacje przedmiotów, wróżby, zabawy andrzejkowe, które prowadziły panie ze stowarzyszenia. Całkowity dochód z balu wyniósł kwotę 9.760 zł. Całą kwotę przeznaczono na wsparcie stowarzyszenia w jego działalności, bowiem W-M Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej jest organizacją wspierającą działalność hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej. Swoje zadania realizuje poprzez promowanie Opieki Paliatywnej. Świadczy usługi opieki nad pacjentami z nowotworami złośliwymi. Integruje aspekty psychologiczne i duchowe opieki paliatywnej nad pacjentem, oferuje system wsparcia dla pacjentów, aby pomagać im żyć aktywnie, jak długo to możliwe. Oferuje system wsparcia dla rodziny, która zmaga się z chorobą nowotworową pacjenta oraz własnym otoczeniem. Stowarzyszenie bierze udział w akcjach: ” Hospicjum to też życie”, organizując „Bajkowe wieczory z Mikołajem” na rzecz dzieci osieroconych, itp. Stowarzyszenie działa od września 1999 roku.

Tekst i fot. arch RC Bartoszyce

Zobacz też

Rotarianie z Urbino w Zamościu

Rotarianie z Urbino w Zamościu

RC Zamość Ordynacki gościł ostatnio 5-osobową grupę rotarian z Urbino (Włochy). Nie wystarczy napisać o tym tylko jednym zdaniem. Współpraca…

Radość z pomagania

Radość z pomagania

Już od ponad dwóch lat klub Rotary Bydgoszcz Stare Miasto wspiera Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Smukale. Miejsce to jest dramatycznie niedofinansowane,…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.