Zmarł Rotarianin Andrzej Bednarz

Zmarł Rotarianin Andrzej Bednarz

W ostatnich dniach nasz klub stracił Przyjaciela. Odszedł Rotarianin Andrzej Bednarz, Paul Harris Fellow, wspaniały człowiek. Od 1997 roku był członkiem RC Zamość a później RC Zamość Ordynacki. W klubach tych pełnił wielokrotnie ważne funkcje – prezydenta i skarbnika.

Z racji na swój zawód rzeczoznawcy podatkowego był nieoceniony we wszystkich finansowych przedsięwzięciach obu klubów. Jego sumienność i dokładność zawsze pozwoliła nam bez szwanku omijać przeróżne rafy polskiego systemu podatkowego. Mieliśmy w Nim oparcie w sprawach nie tylko klubowych, ale także w indywidualnych.

Zawsze też był zaangażowany we wszystkie inne działania rotariańskie. Na spotkania klubowe przychodził nieodmiennie w dobrym nastroju, przynosząc z reguły jakiś doskonały dowcip. Opowiadał go stonowanym głosem, nigdy nie wróżącym zaskakującej pointy, po której pokładaliśmy się ze śmiechu. Dla takiego momentu, pomijając inne ważne tematy, warto było być na każdym spotkaniu klubowym.

Teraz jest nam smutno. Ale nie Andrzejowi. On tam, w doborowym towarzystwie opowiada swoje dowcipy, a my będziemy Go pamiętać jako wspaniałego człowieka, do tego duszę towarzystwa i zawsze doskonałego kompana.

Członkowie RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.