Sprzęt do tlenoterapii w walce z COVID-19

Sprzęt do tlenoterapii w walce z COVID-19

Wspólnie z wszystkimi klubami Rotary w Polsce ogłaszamy zbiórkę pieniędzy, której celem jest zakup zestawów do tlenoterapii wysokoprzepływowej niezbędnych do pomocy osobom zakażonym COVID-19.

Planowany jest zakup minimum 15 zestawów do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz oprzyrządowaniem w cenie 19 780 zł netto za sztukę. W cenie tej zawarte jest urządzenie, szkolenie personelu oraz jednorazowe zestawy do tlenoterapii dla 20 chorych. Jest to cena z 20% rabatem dla Rotary Polska. Sprzęt ten po wyciszeniu epidemii będzie stosowany także do leczenia chorych na POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc).

W zależności od wysokości zebranej kwoty pieniądze mogą zostać również przeznaczone na zakup innego sprzętu medycznego (pulsoksymetry, kardiomonitory, sprzęt do odsysania drzewa oskrzelowego, przenośne butle z tlenem) oraz przeciwdziałanie odległym skutkom COVID-19.
100% zebranych pieniędzy zostanie przekazanych na wskazany cel.

⏬⏬Prosimy o Wasze wsparcie – tutaj możesz dokonać płatności online ⏬⏬⏬

 

Możliwy jest także przelew bankowy na konto:

78 1090 2590 0000 0001 2339 7337
Adres korespondencyjny: ul. Lelewela 11 lok. 19; 42-200 Częstochowa
Koniecznie z dopiskiem urządzenie do tlenoterapii.

Zestawy te zostały zasugerowane przez prof. Waldemara Machałę, anestezjologa (RC Łódź Reymont), jako najbardziej potrzebny w obecnych warunkach sprzęt:

„Przebieg infekcji wirusem COVid-19 u niewielkiej liczby osób doprowadza do wystąpienia niewydolności oddechowej. Jej przyczyną jest blok pęcherzykowo-włośniczkowy, o różnej dynamice. Oznacza to, że zaburzeniu ulega nie tyle sama mechanika oddechowa, a zdolność do natlenienia i w mniejszym stopniu – wentylacji (eliminacji dwutlenku węgla). Przewidując konieczność leczenia takich chorych powinno się od samego początku podejmować czynności, polegające na efektywnej tlenoterapii. Można zatem domniemywać, że u większości chorych będą istniały wskazania do na pewno efektywnej tlenoterapii, a jedynie w wybranych przypadkach do wentylacji mechanicznej (respiroterapii).
Współcześnie w warunkach polskich (szczególnie poza oddziałami intensywnej terapii) wybór wśród technik natlenienia biernego nie jest duży i polega na wdrożeniu technik wysoko-przepływowych (maski twarzowe z zastawkami bezzwrotnymi i rezerwuarem tlenu), lub nisko-przepływowych (wąsy tlenowe, cewniki donosowe). Zarówno techniki wysoko-, jak i przede wszystkim nisko-przepływowe nie zapewniają choremu podania mieszaniny oddechowej zawierającej 100% tlen. Przepływ tlenu w technice niskoprzepływowej nie przekracza 3,5 l/min.; wysoko-przepływowej – 15 l/min. Im większa wentylacja chorego – tym niższe wdechowe stężenie tlenu. W obu opisywanych technikach tlenoterapii podejmowanych współcześnie – nie ma możliwości oznaczenia stężenia wdechowego tlenu. Po drugie, tlen stosowany w tychże technikach jest nienawilżony i zimny – zatem wysusza i drażni górne drogi oddechowe, co powoduje, że na niewielką efektywność nakłada się dyskomfort pacjenta odczuwającego jeszcze większą duszność.
Rozwiązaniem tej sytuacji jest zastosowanie wysoko-przepływowej tlenoterapii, która zapewnia wysoki przepływ gazów w ogóle oraz możliwość uzupełniania składu mieszaniny oddechowej tlenem o przepływie do 70 l/min. (co przekłada się na podanie 100% tlenu). Dodatkowo mieszanina oddechowa w tej technice ma temp. 37 st. C i 100% wilgotność.
Dysponując takim rozwiązaniem u chorych, u których występują zaburzenia natlenienia – możliwe będzie uniknięcie wentylacji mechanicznej z koniecznością protezowania dróg oddechowych (przez intubację) i podjęcie sedacji w warunkach oddziału intensywnej terapii.
Należy mieć przy tym świadomość, że urządzenie z uwagi na wysoki przepływ gazów będzie generować duży przepływ gazu wokół dróg oddechowych chorego – należy zatem przy czynnościach wykonywanych wokół chorego używać pełnej ochrony barierowej (fartuch chirurgiczny/ czepek/ maska chirurgiczna/ gogle/ ew. przyłbica/ rękawice)”