Wybierz życie

Wybierz życie

Samobójstwa wśród nastolatków to problem na wielka skalę, na który zwrócił uwagę Rotary Club Gdańsk Centrum. Stowarzyszenie podjęło decyzję, by zająć się zjawiskiem narastającej fali zachowań (często destrukcyjnych) nastolatków przeciwko własnemu zdrowiu i życiu.

Po wspólnych rozmowach nt. problemu i jego skalą do współpracy zaproszono Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto. Jest to stowarzyszenie, które towarzyszy stronom w poszukiwaniu i osiąganiu porozumienia jak najprostszymi ale też najbardziej skutecznymi sposobami. Polskie Centrum Mediacji prowadzi mediacje w sprawach cywilnych w tym również rodzinnych (okołorozwodowych), gospodarczych, pracowniczych, szkolnych, karnych (również z nieletnimi sprawcami czynu karnego). Mediatorzy – członkowie PCM to również wykwalifikowani pedagodzy, terapeuci, psycholodzy oraz psycholodzy kliniczni, prawnicy jak również specjaliści ds. rodziny. To eksperci od spraw bliskich młodym ludziom, którzy na progu swojego życia często zatracają jego sens.

Pod względem samobójstw na świecie Polska zajmuje niechlubne 7 miejsce i z roku na rok ta sytuacja gwałtownie rośnie. Badania stanowią, że znaczny odsetek ludzi popełniających samobójstwa to młodzi desperaci do 20 roku życia.
Nasuwa się pytanie: Co skłania młodych ludzi do tak radykalnych decyzji? Zarówno liczne badania jak i obserwacje wskazują, że przyczyna głównie tkwi w najbliższym środowisku młodego człowieka – w jego rodzinie, otoczeniu i w szkole, w której spędzają najwięcej czasu a opinia środowiska jest stawiana często na pierwszym miejscu.

Rodzina jest otoczeniem, które pierwsze powinno wprowadzać dziecko w rzeczywistość dając poczucie miłości, ciepła i bezpieczeństwa. Rodzina uczy postrzegać świat, komunikować się z nim, wchodzić w role społeczne, budować poczucie ich własnej wartości.

Obecnie przeżywamy głęboki kryzys relacji rodzinnych. Rodziny, gdzie rodzice emigrują za pracą, rozwodzą się, mają olbrzymie problemy z komunikacją (co wpływa na brak tej umiejętności wśród potomków), zaniedbują emocjonalnie dzieci lub są nadopiekuńczy, krytyczni oraz chcący kontrolować każdy aspekt życia. Takie sytuacje sprzyjają osamotnieniu, co prowadzi do poszukiwania drugiego życia – w sieci, wyobcowaniu, poczuciu beznadziejności i braku umiejętności wyznaczania i realizacji celów. Młodzież nie potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych. Żyje w ciągłym stresie, często chcąc dorównać wizji świata prezentowanego przez social media. Jeżeli dojdą do tego problemy z rówieśnikami, konflikty, zawiedzione miłości i problemy szkolne typu wagary, złe oceny, to taka wyjątkową sytuacja może przerosnąć młodego człowieka. Im bardziej czuje się wyobcowany, nieszczęśliwy, niepotrzebny tym niebezpieczeństwo próby samobójczej jest większe.

Przyszłe wspólne działania RC Gdańsk Centrum i Polskiego Centrum Mediacji mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na sygnały zwiastujące zagrożenie, aby w porę podjąć stosowne działania prewencyjne. Nieświadomość powoduje, że często bagatelizujemy problem, nie rozpoznajemy prawidłowo intencji desperata, narzucamy własny punkt widzenia, zmuszamy do optymizmu i aktywności.

Wiedza, którą mamy zamiar się podzielić, pozwoli dostrzec zagrożenie, a adekwatna reakcja może zapobiec nieszczęściu.

RC Gdańsk Centrum

Więcej informacji na stronie Klubu: http://rotary-gdanskcentrum.org/