75 lecie misji Rotarianina Jana Karskiego

75 lecie misji Rotarianina Jana Karskiego

6 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się inauguracja obchodów 75-lecia misji Jana Karskiego, która wprowadziła legendarnego emisariusza na karty historii świata. Organizatorami tego wydarzenia jest rodzina oraz Towarzystwo Jana Karskiego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak informują organizatorzy:
– „Podczas tego wydarzenia pochylimy się w refleksji nad znaczeniem dzieła Bohatera dla ludzkości, Polaków i Żydów – o czym mówić będą profesorowie Szewach Weiss, Adam Redzik, Rafał Żebrowski i Zbigniew Gnat- Wieteska.”

W czasie uroczystości zaprezentowany zostanie i wręczony medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Projektu i wykonania artysty plastyka Janusza Kapusty i artysty medaliera Wiesława Kuleja.

Odbędzie się także prapremiera drugiego tomu „Inferno” z trylogii biograficznej „Jan Karski. Jedno życie” – pióra Waldemara Piaseckiego.

Na trylogię „Jan Karski. Jedno życie” składają się:

„Tom I (1914–1939) MADAGASKAR” opisujący okres do wybuchu wojny (dzieciństwo w Łodzi, studia we Lwowie, podchorążówka artylerii konnej, praca w MSZ do chwili ogłoszenia mobilizacji w sierpniu 1939 roku);

„Tom II (1939–1945) INFERNO”, obejmujący czas drugiej wojny światowej (kampania wrześniowa, wzięcie do niewoli sowieckiej 17 września, ucieczka z niewoli, działalność w Podziemiu, misje kurierskie, próby mobilizowania polityków oraz społeczności Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych dla ratowania Polski spod zagrożenia dominacją sowiecką i Żydów z Holocaustu, pisanie książki „Story of a Secret State”);

„Tom III (1945–2000) MANHATTAN”, opisujący okres powojenny (próby znalezienia swego miejsca na Zachodzie, studia i kariera w Georgetown University, sytuacja rodzinna i małżeństwo, działalność niepodległościowa, związki z Polską po 1989 roku, pozycja wśród elit III RP, przyjaźnie, honory i zaszczyty, poglądy na miejsce i rolę Polski w świecie, związki ze światem żydowskim, pozycja bohatera, który próbował powstrzymać Holocaust, a potem zwalczał antysemityzm oraz był przyjacielem Izraela i narodu żydowskiego).

Do roli biografa Profesor desygnował Waldemara Piaseckiego, swego najbliższego przyjaciela i wieloletniego współpracownika. Przedmowę do książki napisał Elie Wiesel, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i wieloletni przyjaciel Jana Karskiego. Tom pierwszy ukazał się nakładem wydawnictwa Insignis Media w maju 2015 roku. Trzeci tom trylogii ukaże się nakładem tej samej oficyny.

Podczas wydarzenia, fragmenty tekstów z książki zaprezentują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 94 w Warszawie i Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie.

W części artystycznej zaprezentowane zostaną ulubione utwory muzyczne Jana Karskiego w wykonaniu Jolanty Jaszkowskiej.

W czerwcu odbędzie się jeszcze więcej wydarzeń dedykowanych Bohaterowi. M.in.:
– Specjalne nabożeństwo za Bohatera w dniu Jego urodzin – 24 czerwca br. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie;
– Premiera książki „Inferno” na Big Book Festival w Warszawie – 25 czerwca br.;
– Wręczenie Nagrody Orła Jana Karskiego i Premiera „Inferno” na Uniwersytecie Jezuickim Ignatianum w Krakowie – 26 czerwca br.

Redakcja

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.