7. Międzykrajowe Spotkanie Polska-Niemcy, Łódź 2018

7. Międzykrajowe Spotkanie Polska-Niemcy, Łódź 2018

W pięknym budynku łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku odbyło się 7. Międzykrajowe Spotkanie Polska-Niemcy poświęcone polsko-niemieckiej współpracy Rotarian w zjednoczonej Europie.

W bardzo udanej dyskusji panelowej prowadzonej przez dyr. Corneliusa Ochmanna z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wzięli udział Jan Truszczyński – b. Wiceminister Spraw Zagranicznych i Dyplomata, Fried Nielsen-Radca Minister z Ambasady Niemiec w Warszawie oraz Michael Kern – dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Przemówienie powitalne ze strony Komitetu Międzykrajowego Niemcy-Polska wygłosił jego przewodniczący Michael Kunat a ze strony Komitetu Polska-Niemcy jego przewodniczący Eugeniusz Gorczyca. O historii współpracy rotarian Polski i Niemiec opowiedział honorowy przewodniczący Komitetu, a równocześnie Prezydent Światowej Rady Wykonawczej Komitetów Międzynarodowych RI Andrzej Ludek. Projekty realizowane wspólnie przez kluby partnerskie Berlin – Luftbrücke i Warszawa City zaprezentował obszernie Mieczysław Maciążek, a o nauce języka polskiego w rejonie przygranicznym z Polską poinformował Piotr Wojciechowski – RC Ueckermuende-Pasewalk- Stettiner Haff. Roman Rogoziński z RC Szczecin mówił z kolei o powstałej niedawno w ramach Komitetu Polska- Niemcy platformie transgranicznej współpracy klubów niemieckich i polskich. Senator Bonisławski wygłosił fascynujący wykład o historii Łodzi, a najstarszy łódzki rotarianin Jan Chrzanowski o historii Rotary w Łodzi. Spotkanie zorganizował wzorowo RC Łódź z jego prezydentem Jackiem Jakubiakiem. Na zaproszenie DG Jerzego Korczyńskiego przybyli z Niemiec gubernatorzy graniczących z Polską dystryktów niemieckich D-1880 Markus Denzel i D-1940 Helmut Rohde.

Eugeniusz Gorczyca
Przewodniczący Komitetu Polska-Niemcy

Fot. Jerzy Maciej Koba

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.