X edycja Centrum Dialogu Rotary

X edycja Centrum Dialogu Rotary

Za nami X edycja Centrum Dialogu Rotary, która odbyła się z udziałem naukowców i przedstawicieli Kościoła. Rozmawiano o sztuce i potrzebie dialogu. W wydarzeniu wzięli udział ciekawi, intrygujący prelegenci: prof. Wawrzyniec Konarski, prof. Leszek Korporowicz, dr Andrzej Komorowski, jezuita ks dr Artur Filipowicz, dr Sylwia Jaskóła.

W programie odbywały się zajmujące dyskusje o obecnym czasie – „czasie burzy”, jak się porozumiewać i czy jest możliwe?

To również 10 lat istnienia Rotary Club Biała Podlaska, czas podsumowań i czas satysfakcji z dotychczasowych dokonań.

A działo się przez ten czas wiele, a nawet bardzo wiele: opieka przez 10 lat nad zespołem Chwilka, pomaganie systematyczne upośledzonym dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, pomoc dzieciom ze świetlicy środowiskowej „Dziupla’ (paczki, wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, zakup żywności, zestaw multimedialny), 10 festiwali nalewek, 10 edycji Centrów Dialogu, 2 wyścigi kaczek z przekazaniem łącznej kwoty pomocy 30000 w ciągu 2 lat, szczepienia p/grypie, rejestracja dawców szpiku – łącznie 293 osoby, kwestowanie na cmentarzu na rzecz odnowy zabytkowych grobowców, założenie centralnego ogrzewania u samotnej matki z 2 dzieci, pomoc strażackiej grupie ratowniczo-poszukiwawczej z psami, zbiórki odzieży i sprzętów domowych, pomoc misji ojca Marcina Dragana na Syberii, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, współfinansowanie wraz z klubami Lubelszczyzny nagrody głównej w Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego, współfinansowanie z RC Warszawa City, Belin Luftbrucke, Milano Nord i Portland Metropolitan, karetki transportowej dla Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej i wiele jeszcze innych.

 Na jubileusz przybyli min. Wiceprezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk, prof. Jerzy Sadowski – prorektor AWF w Warszawie, prof. Dariusz Matosiuk – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Małgorzata Makarska – wiceprezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, Artur Artecki z Koła Bialczan, Anna Chwałek prezes Wspólnego Świata oraz liczni rotarianie z PDG Alojzym Leszkiem Gzellą, min. z: RC Warszawa City, Warszawa Konstancin, Warszawa Sobieski, Lublin, Lublin Centrum, Lublin Stare Miasto, Chełm oraz Portland Metropolitan. Miłym akcentem było przekazanie klubowi przez członków RC Warszawa City, Mieczysława Maciążka i Zbyszka Bombika, „Book Stopu – przystanek książka” z przeznaczeniem na do zainstalowania w Białej Podlaskiej.  Ozdobą spotkania była wystawa prac malarki, członkini klubu, Sylwii Kalinowskiej.

W części wieczornej panowała niezwykła atmosfera, a poza występem Chwilki i pokazem tanecznym Dominiki Goli i Michała Lemieszka, zbieraliśmy pieniądze na rzecz chorego na glejaka porucznika lotnictwa Kamila Janika. Zapraszamy wszystkich za rok.

Oto link do filmu na temat tego wydarzenia: FILM

Janusz Matusiak

RC Biała Podlaska

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.