Nie ustają z pomocą

Nie ustają z pomocą

Rotarianie z RC Kraków wsparli zakup żywności dla mieszkańców hostelu dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 13 prowadzonego przez Fundację „Wolno Nam”. Rezydentami hostelu są kobiety i dzieci. W ramach projektu pokryto miesięczny koszt zakupu żywności dla stu pięćdziesięciu mieszkańców hostelu w łącznej kwocie 59 000 złotych. Wkład własny Klubu wynosił 6 000,00 złotych, a pozostała kwota została pokryta z puli dystryktalnej w ramach Rotary Disaster Response Grant – Help for Ukraine. 

Członkowie Rotary Club Kraków brali aktywny udział w realizacji akcji, między innymi poprzez uczestnictwo w negocjacjach z dostawcami żywności oraz organizację jej dostawy do hostelu, jak również wspierali cały proces od strony logistycznej.

Fundacja „Wolno Nam”  jest również zasilana przez RC Kraków comiesięczną wpłatą 1000 zł.

Poprzez nasz kontakt z aktywnymi obrońcami ukraińskiej suwerenności i samostanowienia – znanego reportera Jacka Hugo-Badera, dostarczyliśmy na Ukrainę środki medyczno – opatrunkowe, specjalizowane dla urazów bitewnych,  za  sumę ponad 10 tys. zł.

Zakupiliśmy z sumę 3000 zł książki dla dzieci w języku ukraińskim, dla osiedlowej biblioteki w Krakowie. Akcja ta została zainicjowana przez Rotariankę spod Kijowa, żonę żołnierza, przebywającą w naszym mieście i uczestniczącą w pracach naszego klubu.

Syn naszego członka wspomagający swą działalnością sierocińce w zachodniej Ukrainie zawiózł zakupiony przez nas generator prądowy dużej mocy do Tarnopola i przekazał go sierocińcowi. Ten dar to 17.7  tys. zł

Dwie działające dla uchodźców fundacje w Krakowie Zupa dla Ukrainy oraz Dobro Zawsze Wraca zostały wsparte przez Klub sumami  odpowiednio 5000 i 7000 zł. Środki te zostały zużyte na zakup środków higieny codziennej i czystości.

Rosyjski agresor w Ukrainie, w chwili obecnej rujnuje infrastrukturę cywilną miast i wsi , niszcząc sieci energetyczne. Przy nadchodzącej zimie takie zniszczenia mogą prowadzić do jeszcze większej katastrofy humanitarnej. Uznaliśmy że możemy pomóc wysyłając agregaty prądotwórcze. I tak zrobiliśmy, kupując trzy sztuki jednofazowych generatorów o mocy 4.5-5 kVA za sumę ok. 16 tys zł. Dzielny syn naszego członka zawiózł ten zakup prywatnym samochodem do Lwowa.

Sławomir Podgórski, Rotary Club Kraków 

Fot. ze str. https://www.rotary-krakow.pl/

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.