25 lat minęło w Rotary Club Zamość

25 lat minęło w Rotary Club Zamość

Dokładnie 6 kwietnia 1993 roku z inicjatywy członków Rotary Club Lublin doszło w Zamościu do pierwszego spotkania założycielskiego klubu prowizorycznego. Podczas tego spotkania założenia ruchu rotariańskiego przedstawiali nie żyjący już Prof. Grzegorz Leopold Seidler i Prof. Jerzy Łopatyński – w późniejszym okresie członek honorowy naszego Klubu.

Rozpoczęły się pierwsze spotkania, przygotowano statut i regulamin. 13 kwietnia 1993 roku w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu został zarejestrowany Zamojski Klub Rotariański. Pierwsze Zarząd Klubu składał się z następujących osób: Zbigniew Litwajtis – Prezydent, Szczepan Semczuk – Wiceprezydent, Danuta Mazur – Sekretarz, Adam Bachta – Skarbnik. Niestety, żadna z tych osób z różnych powodów nie jest już czynnym członkiem rotariańskiej Rodziny. Ostatecznie Rotary Club Zamość został oficjalnie zagnieżdżony przez francuskich rotarian z RC Comines i przyjaciół z RC Lublin. Kartę Rotary International Klub otrzymał 20 września 1994 roku a uroczysty Charter Day miał miejsce 1 października 1994 roku. Koniecznym jest wspomnieć w tym miejscu o osobie Gunnara Fjellandera, szwedzkiego rotarianina, wielkiego przyjaciela i moderatora ruchu rotariańskiego w Polsce.

 

Kolejne lata a jest ich 25, pozwoliły Klubowi wpisać się na stałe w krajobraz zamojskiej społeczności. Liczne akcje charytatywne przyniosły mieszkańcom naszego miasta i organizacjom pozarządowym wymierne efekty. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, stworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamojskich szkół, inne bardzo różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności zaowocowały przyznaniem Klubowi w 2016 roku przez Rotary International Significant Achievement Award.

Członkowie Rotary Club Zamość w 2019 roku

 

Współpraca z francuskimi rotarianami inspirowana przez przewodniczącego Komitetu Polska – Francja, Janusza Laskowskiego, reprezentowanymi przez Marcela Stefańskiego i Eduarda Lezona zaprocentowała w latach 2004 i 2008 dwoma dużymi grantami, skierowanymi do Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem” – stworzeniem Sali Doświadczania Świata i wyposażeniem pracowni komputerowej w specjalistyczny sprzęt i pakiety edukacyjne przystosowane dla potrzeb dzieci z deficytami intelektualno – fizycznymi. W kolejnych przedsięwzięciach tym razem o wymiarze międzynarodowym naszym francuskim partnerem był RC Guingamp z jego nieodżałowanym Prezydentem Marcelem Duquesnay.

Przy współpracy z RC Melksham (Anglia) wspólnie wyposażyliśmy w sprzęt szkołę w m. Gokulapuram w hinduskim stanie Madras. Do Indii trafiliśmy po raz wtóry odpowiadając na apel RC Rajkot, realizujący program podróży dookoła świata poprzez stworzenie kolekcji lalek – jako jedne z pierwszych znalazły się tam lalki z naszego regionu. Dzięki przyjaciołom z RC Wolsztyn zawędrowaliśmy na kontynent afrykański gdzie w Kamerunie pomogliśmy w budowie studni. Kolejnym naszym dużym programem było szczepienie dziewczynek w mieście i regionie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy. Wspólnie z RC of Alastaro i Dystryktem z Finlandii stworzyliśmy kolejny matching grant a zgromadzone fundusze pozwoliły na zakup szczepionek i wykonanie szczepień w gm. Zamość. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że kolejne jednostki administracyjne rezygnowały w następnych latach ze współpracy mimo spotkań i propozycji z naszej strony. Jedynie gm. Zamość kontynuuje szczepienia z własnych funduszy.

W 2016 roku podjęliśmy decyzję o objęciu patronatem Polskiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi, pomocy dla ukraińskiej Polonii tam mieszkającej i współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej „POKUCIE”. Opłacamy zobowiązania finansowe związane z wynajmem budynku, mediami, bieżącymi remontami, staramy się wyposażać dzieci w sprzęt szkolny. Każdego roku odwiedzamy naszych rodaków stanowiących zanikającą enklawę polskości, żyjących często na granicy ubóstwa ale starających się kultywować tradycje i pamięć o Polsce. Znamienne są słowa Pani Prezes Towarzystwa, które skierowała do nas w czasie ostatniej wizyty „…dopóki wy tu przyjeżdżacie dopóty tu będzie Polska…” Naszą ideą zaszczepiliśmy zamojskich harcerzy.

Wspomagając zamojską służbę zdrowia i wychodząc naprzeciw jej zapotrzebowaniom ufundowaliśmy ultrasonograf dla Stowarzyszenia Chirurgów na wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Szpitala im. Jana Pawła II. Był to nasz pierwszy matching grant zrealizowany w 1997 roku. Rok wcześniej przekazaliśmy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie specjalistyczną wannę dla niepełnosprawnych – dar Polonii wiedeńskiej. W 2002 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Laryngologii otrzymało od nas mobilny audiometr do badania słuchu u dzieci. Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii sprezentowaliśmy stół do masażu, Ośrodkowi Pobytu Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych przy ZR PCK sprzęt rehabilitacyjny, a nasz Klub otrzymał Odznakę Zasłużony dla PCK III st.

Klubem partnerskim pozostaje od kilku lat RC Lviv Leopolis. Nasze kontakty mogą pozostawiać nieco do życzenia – z jednej strony niewielka odległość, z drugiej zawirowania na scenie politycznej, nie zawsze przyjazne zachowania przy przekraczaniu granicy. Reaktywacja tych kontaktów powinna być zadaniem na najbliższe miesiące.

Nie samą pracą człowiek żyje! Naszym koronnym, corocznym przedsięwzięciem są Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni Sportowej o Puchar Gubernatora Dystryktu pod patronatem Prezydenta Miasta Zamościa. Są okazją do współzawodnictwa, świetnej zabawy, utrzymywania kontaktów pomiędzy klubami. Zimą, słynne w okolicy rotariańskie kuligi gromadzą również naszych przyjaciół, sympatyków klubu. Zaś latem na kajakach spływamy uroczymi wodnymi szlakami. Rokrocznie organizujemy bale charytatywne, dochód z których przeznaczamy na naszą działalność dobroczynną.

Jesteśmy stowarzyszeniem ze statutem organizacji pożytku publicznego co wymaga od nas bardzo skrupulatnego przestrzegania zasad księgowości. Ale jest to także źródło dochodu. Dysponując określonymi zasobami finansowymi z okazji jubileuszu 25 – lecia podjęliśmy decyzje o wyborze donatora klubowego grantu. Będzie nim ponownie Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem”. W ramach projektu planujemy zakupić wyposażenie pracowni poligraficznej.

Jerzy Liberadzki, RC Zamość
Fot. z arch. RC Zamość

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.