25 lat historii Rotary Club Wolsztyn

25 lat historii Rotary Club Wolsztyn

Wiele w tym czasie wydarzyło się w moim życiu. Dzisiaj, cieszę się czwórką wspaniałych wnucząt i czuję się spełniony, podobnie jak wielu moich klubowych kolegów. Jestem przekonany, że na to moje (nasze) samopoczucie ma też istotny wpływ przynależność do wielkiej rotariańskiej rodziny, mam bowiem zaszczyt i honor być członkiem założycielem Rotary Club Wolsztyn.

29 marca 1995 roku ówczesny Prezydent Rotary International podpisał kartę czarterową stwierdzającą przynależność naszego klubu do społeczności rotariańskiej, a 20 maja 1995 roku Bert Sandmann – Gubernator Dystryktu 2239 (Szwecja) uroczyście wręczył nam ten historyczny dokument.

Nim jednak do tego doszło, prowadziliśmy prace przygotowawcze, pisaliśmy statut, co nie było łatwe z powodu braku wzorców, pytaliśmy przedstawicieli istniejących już klubów. Szczególne wsparcie w organizowaniu klubu otrzymaliśmy od RC Poznań. Nieocenionej pomocy udzielił nam także podczas wizytacji w Wolsztynie opiekun, wtedy jeszcze Strefy Specjalnego Rozwoju w Polsce, Gunnar Fjellander.

Pierwszym naszym bezkosztowym działaniem, było zorganizowanie kortu tenisowego w Parku Miejskim w Wolsztynie, na którym kilka lat z rzędu organizowaliśmy turnieje o Puchar Prezydenta Klubu.

Pierwsze działania i priorytety aktywności

Jednym z pierwszych naszych programów, w oparciu o zgromadzone środki z tzw. „kapelusza”, było wysłanie w 1994 roku kilkorga dzieci na kolonie letnie. Nigdy nie zapomnę, gdy przyszła do mnie matka rodzeństwa uczestniczącego w tych koloniach i ze łzami w oczach dziękowała za to, że jej dzieci po raz pierwszy w życiu mogły wyjechać na wakacje. To zdarzenie przekonało mnie i nadal motywuje do udziału w pracach mojego klubu, w myśl hasła Rotary International: ,,Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej służy”.

Po okresie pewnej przypadkowości obieranych zadań, zaczęliśmy skupiać się na konkretnych programach naszej aktywności. Aktywność tę w pracy RC Wolsztyn, można podzielić na cztery podstawowe grupy: zdrowie, młodzież-oświata-sport, bezpieczeństwo, pomoc w szczególnych wypadkach, współdziałanie z innymi klubami.

Projekty dla służby zdrowia

W pierwszej kolejności, pomyśleliśmy o sprzęcie medycznym dla Szpitala Powiatowego w Wolsztynie. Zaczynaliśmy trochę nieśmiało wyposażając Oddział Noworodkowy w lampę do fototerapii i specjalistyczne łóżeczka dla niemowląt, które okazały się prawdziwym hitem w 1995 roku. W kolejnym, 1996 roku wspomniany oddział wzbogacił się jeszcze o zakupiony przez nas pulsoksymetr, zaś dla Zespołu Pomocy Doraźnej kupiliśmy aparaty do mierzenia ciśnienia. Zakupy te kosztowały nas ok.10.000 PLN. Mieliśmy też wielkie szczęście, bowiem w 1997 roku odwiedził Wolsztyn wielki przyjaciel Polski i Polaków, nieodżałowanej pamięci dr Richard Pyritz i to właśnie z jego inicjatywy powstał pierwszy większy projekt również dla Oddziału Noworodkowego. Współpracując pod patronatem Richarda z RC Ratzeburg zakupiliśmy bardzo nowoczesny aparat do diagnozowania noworodków „Babyguard 8000”. Uczestnicząc, z tamtejszymi rotarianami, w uroczystym spotkaniu wysłuchaliśmy pouczającego wykładu prof. Karla Dedeciusa, również wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, ur. w Łodzi, znanego tłumacza wielu znakomitych poetów i pisarzy polskich. Właśnie ten projekt był przełomowy, bowiem pokazał nam, że współpraca jest jednym z fundamentów udanej realizacji nawet bardzo kosztownych programów.

Dalsze projekty na rzecz Szpitala Powiatowego w Wolsztynie realizowaliśmy w uzgodnieniu z ordynatorami i lekarzami, tak aby trafiać w najbardziej palące potrzeby, a jednocześnie kupować sprzęt o najwyższych parametrach. Działając systematycznie udało się nam zaopatrzyć naszą lecznicę, a w szczególności Oddział Chirurgiczny w laparoskop, wyposażyliśmy też pracownię endoskopową w niezbędny sprzęt do diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego. W lutym 2008 roku roku zakończyliśmy projekt „wyposażenie bloku operacyjnego w elektrokoagulator argonowy” wartości 20.000 USD. W dalszej kolejności kupiliśmy nożyce harmoniczne za 50.000 PLN. Lista zakupów dla tej placówki jest długa, dość dodać, że programy obejmujące projekty „zdrowie” kosztowały ponad 500.000 PLN.

Wspieramy młodzież

Wsparcie młodzieży w różnych formach to był i nadal jest nasz kolejny priorytet. Już od 11 lat realizujemy program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży licealnej, wypłacając miesięczne stypendia w trakcie roku szkolnego. Do chwili obecnej na program ten wydaliśmy już 70.000 PLN, pochodzących ze środków własnych i donacji sponsorów. Wiemy od beneficjentów, że nie są to wyrzucone pieniądze, że są one bardzo przydatne choćby przy zakupie potrzebnych pomocy naukowych.

Komputeryzacja szkół to kolejne wyzwanie, które chyba z sukcesem podjęliśmy. Łącznie zakupiliśmy sprzęt komputerowy ogólnej wartości 115.000 PLN dla 8 szkół, w tym dla Szkoły Specjalnej nr 4 w Wolsztynie. Specjalnym projektem był (MG No 77832) polegający na wyposażeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie w sprzęt do rehabilitacji niepełnosprawnej młodzieży – od sztućców poczynając przez sprzęt muzyczny i komputerowy, a na piecu do wypalania gliny kończąc. Wartość tego projektu to ok. 60.000 PLN. Fundowaliśmy także stypendia dla studenta medycyny i dla studentki prawa.

Z pomocą żeglarzom

Wolsztyn jeziorami stoi i stąd też rozwijają się tu sporty wodne – kajakarstwo i żeglarstwo. Chcąc pomóc młodzieży, aby mogła trenować na przyzwoitym sprzęcie i co ważne bezpiecznie, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do (MG No 79174) o wartości 19.000 USD. Za tę kwotę udało się wyposażyć w nowiutkie kajaki UKS „Zryw” Wolsztyn. Młodzież z tego klubu otrzymała też do nas stroje sportowe na których umieszczono logo RC Wolsztyn. Podobnie stroje sportowe otrzymali młodzi piłkarze z “KS Obra”. W 2016 roku wyposażyliśmy salę treningową kajakarzy w stosowny sprzęt do treningów siłowych. Obecnie pracujemy nad programem zakupu kajaków najnowszej generacji, bowiem nasi młodzi sportowcy osiągają rewelacyjne wyniki na zawodach. Zdobywają tytuły mistrzów Polski, awansują do kadry narodowej. Na terenie przystani obok barw narodowych i klubowych powiewa dumnie nasze rotariańskie koło. Żeglarzom pomogliśmy kupić znakomitą łódź motorową dla zabezpieczania w każdych warunkach pogodowych zawodów i treningów.

Myśląc o dzieciach

Pamiętaliśmy też o naszych milusińskich, przeprowadzając badania screeningowe w zakresie optometrii we wszystkich wolsztyńskich przedszkolach. Prowadzimy program,”aby dzieci nie były głodne”. Cyklicznym programem jest również program wymiany wakacyjnej rodzin między Karpaczem a Wolsztynem. Każdego roku organizujemy Turystyczny Rajd Samochodowy po Ziemi Wolsztyńskiej, który ma wielu zwolenników wśród młodych kierowców, którzy na próbach sprawnościowych doskonalą swoje umiejętności za kierownicą. Dla grupy dzieci z Ukrainy i Białorusi zorganizowaliśmy w Wolsztynie wakacyjny wypoczynek. Radość i uśmiechy tych dzieciaków były bezcenne. To tylko ważniejsze przykłady programów młodzieżowych-oświatowych-sportowych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W mieście są aż dwa jeziora. W tej sytuacji wypadało przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na tych akwenach i to tak latem, jak i zimą. Stąd też zrodził się (MG No 51672) dotyczący wyposażenia KPSP w Wolsztynie w sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego o wartości 13.000 USD.

W grudniu 2011 roku przekazaliśmy strażakom sprzęt do ratownictwa drogowego w ramach (MG No 75525) o wartości 100.000 PLN., zaś niedawno wyposażyliśmy naszych strażaków w specjalistyczne ergonomiczne ubrania strażackie typu „Nomex” wartości 22.500 PLN. Ratownikom wodnym kupiliśmy łódź motorową oraz defibrylator.

Zdarzenia losowe

Wiele działań klubu było prowokowanych przez przypadki losowe, nagłe zdarzenia wymagające natychmiastowej pomocy. Pomagaliśmy pogorzelcom, powodzianom (kolonie letnie dla dzieci z Wrocławia w 1997 roku), organizowaliśmy pomoc materialną dla powodzian ze wschodniej Polski w 2010 roku, czy też dla powodzian z Ukrainy. Materialnie pomagaliśmy ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii oraz wspieraliśmy kolonie dla dzieci ofiar wojny na Ukrainie. Kupowaliśmy aparaty słuchowe, lupy optyczne, wpieraliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie polską szkołę na Litwie, itp.

Projekty w Kamerunie

Do działań pomocowych zaliczamy też nasze sztandarowe programy w Kamerunie. Nie będę się rozpisywał jak doszło do realizacji projektu klubowego, w którym uczestniczyli nasi przyjaciele z RC Zamość, ale faktem jest, że tuż przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku na Misji Katolickiej w Ayos trysnęła źródlana woda, a projekt wart 18.000 euro zakończyliśmy w maju 2009 roku.

trysnê³a woda

W Atok wspólnie z RC Zamość i RC Poznań Puszczykowo zrealizowaliśmy również projekt klubowy o wartości 7.500 EUR polegający na wybudowaniu kuchni i stołówki przy szkole katolickiej. Natomiast ostatnio sfinalizowaliśmy program paneli fotowoltaicznych również na Misji Katolickiej w Tchollire wartości 11.500 EUR.

Często jest tak, że nasze działania są inspiracją dla obdarowanych do dalszych inicjatyw czy rozwoju. W Kamerunie np. przy czystej wodzie ze studni powstał ośrodek zdrowia, ogniwa fotowoltaiczne pozwoliły uruchomić aptekę, wysokiej klasy sprzęt komputerowy dał młodzieży z Obry szansę którą wykorzystali zajmując w kraju wysokie miejsce w konkursie informatycznym.

Przyjaźń i współpraca

Współpraca, współdziałanie, a przede wszystkim Przyjaźń przez duże „P” z innymi klubami Rotary jest wartością samą w sobie. Wymienione wyżej wartości, wsparte wzajemnym zrozumieniem i dobrą wolą, pozwalają budować dobro dla potrzebujących, wspierać ich w trudnych chwilach, dawać im nadzieję, ale są też inspiracją dla nas samych. To dzięki przynależności do klubu poznałem wiele wspaniałych osób, ludzi od których można wiele zyskać i się nauczyć, ale też którym można dużo dać z siebie. Pierwszym klubem, z którym realizowaliśmy duży projekt, był klub z Ratzeburga o czym już wspomniałem. Również dzięki Richardowi nawiązaliśmy kontakt z RC Konigs Wusterhausen-Zossen który z czasem przybrał nazwę RC Berlin Brandenburg Airport. Od wielu już lat, przyjaźnimy się, mamy podpisaną umowę o współpracy i owocuje ona wieloma udanymi projektami (kajaki dla UKS „Zryw”, łodzie dla KS Berlin Gruenau, kontener sanitarny dla Cyrku Cabuwazi, sprzęt dla strażaków itp.) z bardzo ciekawym polegającym na odtworzeniu zniszczonych podczas II wojny dzwonów z kościoła ewangelickiego w Schonefeld. Przy zakupie laparoskopu dla Szpitala Powiatowego w Wolsztynie bardzo pomogli nam Koledzy z naszego macierzystego klubu z RC Venlo Maas en Peel (Holandia). Podobnie zresztą współpracowali z nami przy programie dotyczącym pracowni endoskopowej. RC Hampton z USA realizował z naszym klubem (MG No 75241) polegający na wyposażeniu pracowni komputerowej i multimedialnej dla gimnazjów w Obrze i Wolsztynie. Współpraca przy wielu różnych projektach z RC Zamość, RC Poznań Puszczykowo, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, wzajemne wspieranie się w realizowaniu swoich przedsięwzięć to przykłady wspaniałej rotariańskiej „roboty”. Dość wspomnieć, że kilku kolegów z RC Zamość nosi tytuł Honorowego Członka RC Wolsztyn, zaś kilku z nas jest też Honorowym Członkiem RC Zamość.

W tym miejscu zdradzić muszę wielką tajemnicę, bowiem część lokalnych projektów realizowana była we współpracy z samorządem, która to współpraca układała się i nadal układa znakomicie wręcz wzorowo. Takie współdziałanie, wzajemne zrozumienie to jest właśnie gwarancja realizacji sensownych, potrzebnych i udanych projektów służących społeczności lokalnej. Starosta Powiatu Wolsztyńskiego p. Ryszard Kurp uhonorowany został odznaczeniem Paul Harris Fellow, zaś Rotary Club Wolsztyn otrzymał tytuł „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” oraz tytuł “Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego” a 12 kwietnia 2012 roku Bil Boyd Prezydent Rotary International wyróżnił Rotary Club Wolsztyn tytułem ”100 Percent Paul Harris Fellow”.

Podróże małe i duże

Przyjaźń jest wartością bardzo cenną, trzeba o nią wyjątkowo dbać, pielęgnować ją i dlatego spotykamy się wspólnie z rodzinami na imprezach integracyjnych w Karpaczu, Zamościu na strzelaniu, Berlinie i Bad Muskau, w Puszczykowie i Wolsztynie.

Członkowie Rotary Club Wolsztyn uczestniczyli też w Konwencjach Rotary International w Lizbonie, Atlancie i Hamburgu. W 2000 roku, a więc w Roku Jubileuszowym „2000” byliśmy prawie całym klubem z rodzinami na Placu św Piotra wśród ponad 20 000 rotarian z całego świata na spotkaniu z św. Janem Pawłem II.

Podziękowania

Finanse klubowe to temat rzeka. Dbamy szczególnie o przejrzystość i transparentność naszych operacji finansowych, tak aby ani jedna złotówka się nie zmarnowała. Wspomnę tylko, że podstawowy roczny dochód RC Wolsztyn to dochód z balu, który organizujemy w czasie karnawału każdego roku, a w którym udział biorą nasi niezawodni PRZYJACIELE wspierając tym samym naszą charytatywną działalność. Zawsze obecni są też nasi Rotarianie z RC Zamość i RC Brandenburg Aiport czy też z RC Szczecin. DZIĘKUJEMY serdecznie w imieniu naszych beneficjentów. DZIĘKUJEMY sponsorom, którzy dofinansowują nasze przedsięwzięcia .`

Dziękuję wszystkim członkom Rotary Club Wolsztyn za wszystko co czyniliście i czynicie na rzecz naszej organizacji. Pozwólcie, że zamiast wszystkich po kolei wymienię symbolicznie z imienia i nazwiska tylko jednego z nas. Tego którego znają we wszystkie klubach w kraju, który uczył i uczy jak zdobywać fundusze z ROTARY FOUNDATION, na który to fundusz z naszych składek członkowskich RC Wolsztyn wpłaca rok rocznie po 1000 USD, Tego który załatwiał całą dokumentację w sprawach Matching Grantów, czyli Janusza Lisieckiego.

Niestety, jak to w życiu bywa ponieśliśmy też dotkliwe straty, odeszli od nas na wieczną wartę rotariańską – Zdzisław Chmielak, Jerzy Barski, Zygmunt Repiński, Michał Chojnacki, Maciej Wojciechowski, Witold Koberski. Koledzy – pamiętamy i pamiętać będziemy.

To jest prawdziwa, choć nie jest pełną, historia Rotary Club Wolsztyn.

Na zakończenie

Czy ja się tu chwaliłem, otóż nie, a przynajmniej nie to było moim zamiarem. W tym tekście starałem się dokonać swego rodzaju „podsumowania” bowiem członkostwo w Rotary, w tak zacnym gronie, wśród przyjaciół, wśród ludzi dobrej woli, to przecież 25-letni element, ale jak bardzo istotny, jakże ważny element mojego życia, coś co pozwala mi napisać to co napisałem na początku. „Czuję się spełniony.” Warto być Rotarianinem.

Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy
(Johann Wolfgang von Goethe)

Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn

Fot. z arch. RC Wolsztyn

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.