20 lecie RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński

20 lecie RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński

Klubowy dzwon otworzył jubileuszową Galę z okazji 20 lecia RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński. 30 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość 20 lecia powstania Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warmiński połączona z przekazaniem służby prezydenckiej przez kończącego kadencję prezydenta Bartosza Buczyńskiego nowemu prezydentowi kadencji 2018/2019 Stanisławowi Andrzejewskiemu.

Jubileusz zainaugurował koncert organowy Oskara Gottlieba Blarr w Kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, a dalsza część uroczystości odbyła się w sali bankietowej Term Warmińskich.

W wydarzeniu wzięło udział  zaproszonych gości. Byli m. in. parlamentarzyści: senator RP Jerzy Wcisła, posłowie na sejm RP Jacek Protas i Piotr Cieśliński oraz starosta powiatu lidzbarskiego Jan Harhaj. Gubernatora Łukasza Grochowskiego reprezentował jego Regionalny Przedstawiciel Marek Stawicki. Nie zabrakło także członków zaprzyjaźnionych klubów: RC Olsztyn, RC Olsztyn Varmia, RC Giżycko, RC Sopot, E-Club Hanza Poland, RC Dusseldorf Pempelfort i RC Elbląg Centrum.

Prezydent Bartosz Buczyński powitał zebranych gości, opowiedział o dokonaniach Klubu i zaprezentował przygotowany na tą okazję film. Po gratulacjach od zaproszonych gości przekazał służbę Stanisławowi Andrzejewskiemu.

– Żyjemy nie tylko dla siebie, dzielimy się z innymi tym czym można i warto. W myśl idei rotariańskich służymy innym ponad własne korzyści. W ciągu 20 lat działalności Klub przekazał na cele charytatywne blisko 950 tys. zł. wspierając potrzebujących z regionu  – podkreślał podczas uroczystości Prezydent Stanisław Andrzejewski.

Od 20 lat Rotarianie z RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński inspirują, wspierają i działają, czyniąc z Klubu miejsce do którego trafiają  ludzie  obdarzeni wyjątkową energią i zapałem, by angażować się nie tylko we własne życie. Różnorodność profesji talentów i temperamentów Rotarian pozwala im działać na wielu płaszczyznach.

Akcje charytatywne, mecenat kultury, wydarzenia sportowe to tylko kilka kierunków w działalności Klubu. Aby ich inicjatywy nabierały mocy sprawczej pozyskują środki finansowe z różnych źródeł, z sukcesem realizując także formułę współfinansowania z Rotary Foundation w ramach Matching Grantów i Global Grantów.

Do tej pory Klub m.in. wyposażył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim w sale integracji sensorycznej i sprzęt rehabilitacyjny o wartości 35 tys. USD. W Specjalnym Ośrodku Szkolnym w Bartoszycach dla młodzieży z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym Rotarianie stworzyli dwa kuchenne pomieszczenia warsztatowe umożliwiające naukę zawodu kucharza. Kuchnia została wyposażona w meble i sprzęt AGD, a co roku członkowie Klubu uczestniczą w wielkim gotowaniu, wspólnie z uczniami i gronem pedagogicznym organizując konkursy kulinarne. W tym samym ośrodku Klub wyposażył także salę do integracji sensorycznej. Całkowita kwota grantu to 22 tys. USD.

Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, gdzie przebywają pensjonariuszki o znacznym stopniu upośledzenia otrzymał od Klubu Rotary wyposażenie całej pralni. Profesjonalne urządzenia do prania suszenia i prasowania znacznie ułatwiły personelowi utrzymanie czystości w samych ośrodku jak też wykonywanie usług pralniczych. Suma grantu wyniosła 44 tys. USD.

Obecnie przygotowywany jest grant o wartości 46 tys. USD przeznaczony na wsparcie edukacji osób upośledzonych umysłowo. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim Rotarianie wyposażają w stanowiska ze specjalnymi programami edukacyjnymi, tablice dotykowe oraz urządzenia multimedialne. Projekt obejmuje także szkolenia dla nauczycieli oraz administratorów oraz serwis informatyczny zainstalowanych urządzeń.

Wsparcie edukacji to jeden z priorytetów Klubu, ale prospołecznych inicjatyw jest znacznie więcej. Jednym z ważniejszym obszarów działalności Klubu jest mecenat kultury. Klub organizuje wernisaże malarskie i rzeźbiarskie w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim, koncerty organowe z profesorem Oskarem Gottliebem Blarr i wspiera renowację organów w kościele w Galinach. Rotarianie wydawali także tomiki poezji oraz płyty fonograficzne. Z ich inicjatywy powstała wykonana w brązie płaskorzeźba edukacyjna, która usytuowana została na rynku miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

Rotarianie, otwarci na drugiego człowieka integrują lokalną wspólnotę organizując choinki w powiatach lidzbarskim i bartoszyckim, pikniki rodzinne a także coroczne zawody wędkarskie o puchar Gubernatora Dystryktu, turniej bowlingowy o puchar Prezydenta oraz młodzieżowe zawody pływackie.

Otwartość Klubu nie ogranicza się tylko do granic powiatu, regionu czy państwa. W ramach Programu Wymiany Młodzieży Rotarianie wysyłali młodzież do USA, Brazylii, Meksyku, Tajlandii, Niemiec, Belgii, Włoch, Norwegii i Danii. Łącznie w świat wyruszyło około 80 osób. Sami też otworzyli drzwi swoich domów przed młodzieżą z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Tajlandii i Indii. Zorganizowali również Międzynarodowy Jeździecki Obóz Jeździecki w Liskach.

Życzymy całemu Klubowi wielu kolejnych lat wypełnionych sukcesami w pomocy na rzecz lokalnej społeczności.

Tekst i fot. Dorota Wcisła

RC Elbląg Centrum

Film pokazujący osiągnięcia RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński:

(Źródło:Facebook)

https://www.facebook.com/rotaryclubbartoszyce/videos/1903423576617582/

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.