Piękny jubileusz RC Zamość

Piękny jubileusz RC Zamość

Dźwięk dzwonu i hymn Rotary w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza zainaugurowały 5 października 2019 roku obchody jubileuszu 25 lecia RC Zamość.

Wśród znakomitych Gości znaleźli się: Gubernator D 2231 Pani Małgorzata Wojtas, Prezydent Miasta Zamościa Pan Andrzej Wnuk, Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, PDG Leszek Alojzy Gzella i Gienadij Krojczyk, delegacje Klubów – RC Biała Podlaska, RC Chełm Lubelski, RC Lublin, RC Lublin Centrum, RC Lublin Stare Miasto, RC Janów Lubelski, RC Jarosław, RC Puławy, RC Katowice, RC Zamość Ordynacki, RC Lwów Leopolis oraz 19 osobowa grupa naszych Przyjaciół z RC Wolsztyn. Obecna była Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi Pani Stanisława Patkowska- Kołusenko, Dyrektorzy Szkół, których młodzież jest objęta naszym funduszem stypendialnym, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zebranych powitał Prezydent RC Zamość Krzysztof Bork. Dokonania Klubu na przestrzeni ćwierćwiecza przedstawił V-ce Prezydent RC Zamość Jerzy Liberadzki. Trzech członków Klubu: Bogdan Szymański, Henryk Gajewski i Ryszard Antos otrzymało z rąk Pani Gubernator medale Paul Harris Fellow. Władze miasta, za działalność na rzecz lokalnej zamojskiej społeczności, wyróżniły

Klub i indywidualnie kolegę Jerzego Liberadzkiego medalami „Zasłużony dla Zamościa”. Odznaczenia wręczył osobiście Prezydent Pan Andrzej Wnuk. W części artystycznej uroczystości wystąpił dziecięcy zespół wokalny „Kwiaty
Pokucia” reprezentujący uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi oraz stypendyści Klubu z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu. Gwiazdą tej części programu był niewątpliwie 9 letni Piotruś w repertuarze szopenowskim, uczeń klasy fortepianu, stypendysta RC Zamość i RC Zamość Ordynacki. Standing ovation i bis!

Wystąpienia Gości i przedstawicieli Klubów wskazały na rolę Rotary w naszym życiu. Udowadniamy codziennie, że w dzisiejszym świecie pełnym mowy nienawiści, hejtu, dzielenia społeczeństwa są ludzie dobrej woli pragnący czynić dobro. W godzinach wieczornych, tradycyjnie, w salach Hotelu Artis odbył się bankiet jubileuszowy połączony z licznymi atrakcjami, m.in. występem pary tanecznej – medalistów Mistrzostw Polski ze Szkoły Tanecznej Pana Janusza Myki. Tort jubileuszowy wylicytowali Przyjaciele z RC Wolsztyn.

Ze zdarzeń towarzyszących należy wymienić stoisko filatelistyczne i numizmatyczne, gdzie można było nabyć karty i koperty z okolicznościowym stemplem Poczty Polskiej oraz serie znaczków pocztowych wydanych na okoliczność naszego jubileuszu.

Nie sposób nie zatrzymać się dłużej na wizycie „naszych dzieci” z Polskiej Szkoły w Kołomyi. Pieczę nad nimi sprawowali zamojscy harcerze zapewniając zakwaterowanie w rodzinach oraz liczne atrakcje. W trakcie ich występu w Sali Consulatus otrzymaliśmy wzruszającą, wyciskającą łzy z oczu lekcję patriotyzmu.

Wkraczamy w kolejne 25 lecie z dwoma gotowymi projektami, realizowanymi w najbliższych miesiącach:

– wyposażenie pracowni poligraficznej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
– budowa pomnika Legionistów poległych w 1920 roku w obronie Równego na cmentarzu w Równem

Życzymy sobie zdrowia i pomyślności w realizacji naszych celów wspólnie z całą społecznością rotariańską. Naprawdę – ludzi dobrej woli może być więcej.

Jerzy Liberadzki, RC Zamość

Fot. z arch. RC Zamość

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.