Piknik rodzinny w Łodzi

Piknik rodzinny w Łodzi

Problem wady wrodzonej stopy, tzw. stopy końsko-szpotawej dotyczy rocznie ponad 400 noworodków. Szacuje się, że w województwie łódzkim przez ostatnie 10 lat przyszło na świat około 250 dzieci z tą wadą. Stopa końsko-szpotawa jest najczęstszą wrodzoną deformacją narządu ruchu. Deformacją, nie malformacją, gdyż wszystkie elementy stopy się wykształciły.

W dniu 15 czerwca 2019 roku w Parku Źródliska odbył się piknik rodzinny poświęcony dzieciom ze stopą końsko-szpotawą. Spotkanie na świeżym powietrzu zostało zorganizowane przez Klub Rotary Łódź Centrum. Wydarzenie to swoim patronatem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisław Kordek. W części informacyjnej swe referaty wygłosili: prof. Marek Synder – Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i  Traumatologii, kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej CSK-CKD, prof. Marcin Domżalski – kierownik Kliniki Ortopedii szpitala im. WAM, dr Błażej Pruszczyński – adiunkt Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej CSKCKD.

Na zakończenie części wykładowej zabrał głos przedstawiciel rodziców dzieci ze stopą końsko-szpotawą.

Piknik rodzinny, zorganizowany przez Rotary Klub Łódź Centrum został otwarty przez Prezydent Klubu Ewę Radomińską. Idea jaka przyświecała spotkaniu to przede wszystkim integracja dzieci z wrodzoną stopą końsko-szpotawą z innymi osobami i pokazanie, że można te stopy bezoperacyjnie leczyć. Dodatkowo, była to również okazja dla mieszkańców Łodzi do skorzystania nieodpłatnie z wielu atrakcji, przygotowanych przez organizatorów i sponsorów (Ottobock, LifePoint, Querqus, OrtoPro, Cloud Token, Eplaster.pl, Eslabon Agencja Reklamowa).

Piknik Rodzinny Rotary Klub Łódź Centrum zgromadził około 150 gości, z czego w części merytorycznej wykładów wysłuchało około 50 osób. Zachęca nas to do powtórzenia Pikniku Rodzinnego w przyszłym roku, ponieważ naszym
celem jest rozbudowanie projektu do cyklicznych, corocznych spotkań wokół szeroko pojętego zagadnienia zdrowia dzieci, pozwoli to wzbudzić zainteresowanie wśród ekspertów z Polski i zagranicy oraz podniesie świadomość zdrowotną społeczeństwa.

Ewa Radomińska, Prezydent RC Łódź Centrum, dr n. med. Błażej Pruszczyński koordynator projektu

Fot. z arch. RC Łódź Centrum

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.