110 Konwencja Rotary International w Hamburgu

110 Konwencja Rotary International w Hamburgu

Ponad trzydziestoosobowa delegacja z Polski na czele z Gubernatorem Łukaszem Grochowskim, Gubernator elekt Małgorzatą Wojtas oraz Gubernatorem nominatem Januszem Kozińskim  bierze udział w 110 dorocznej Konwencji Rotary International w Hamburgu.

Najważniejszym z Polaków jaki reprezentuje nas w Zarządzie Rotary International jest RID Piotr Wygnańczuk. Wydarzenie odbywa się w dniach 1 -5 czerwca 2019 roku.

Nad dobrą organizacją oraz komunikacją pomiędzy polskimi uczestnikami Konwencji czuwa Maciej Pawlisz pełnomocnik Gubernatora ds. Konwencji w Hamburgu.

W Konwencji bierze udział ponad 25 tysięcy Rotarian z ponad 170 krajów świata.

To ogromne i  międzynarodowe spotkanie Rotarian w Hamburgu przekształciło Centrum Konferencyjno Kongresowe w kulturową mozaikę, w której globalna sieć wolontariuszy Rotary International zbiera się i wymienia pomysły na to, jak poprawić jakość życia i przynieść pozytywne i trwałe zmiany społecznościom na całym świecie.

Rotarianie biorą udział w warsztatach i wydarzeniach towarzyszących. Podczas głównych sesji mają okazję posłuchać wypowiedzi światowej klasy mówców, takich jak m. in.: dr Peter Tschentscher -pierwszy burmistrz wolnego i hanzeatyckiego miasta Hamburg, przewodniczący Senatu; Timotheus Hottges CEO w Deutsche Telekom AG.

Dorota Wcisła, Rotary Club Elbląg Centrum

Fot. Monika Łozińska, Rotary International i Dorota Wcisła, Rotary Club Elbląg Centrum

Zobacz też

Pomoc dla szpitala

Pomoc dla szpitala

Rotary Club Kołobrzeg i Bjerringbro Rotary Club przekazał ponad 400  kompletów  pościeli i łóżko do dializy dla Szpitala Regionalnego w…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.