110 Konwencja Rotary International w Hamburgu

110 Konwencja Rotary International w Hamburgu

Ponad trzydziestoosobowa delegacja z Polski na czele z Gubernatorem Łukaszem Grochowskim, Gubernator elekt Małgorzatą Wojtas oraz Gubernatorem nominatem Januszem Kozińskim wzięła udział w 110 dorocznej Konwencji Rotary International w Hamburgu. Wydarzenie odbywało się w dniach 1 – 5 czerwca 2019 roku i wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy Rotarian reprezentujących 3 605 klubów z 170 krajów świata.

Najważniejszym z Polaków jaki reprezentuje nas w Zarządzie Rotary International jest RID Piotr Wygnańczuk.

To ogromne i międzynarodowe spotkanie Rotarian w Hamburgu zmieniło Centrum Konferencyjno-Kongresowe w kulturową mozaikę, w której globalna sieć wolontariuszy Rotary International zbiera się i wymienia pomysły na to, jak poprawić jakość życia i przynieść pozytywne i trwałe zmiany społecznościom na całym świecie.

Polscy Rotarianie brali udział w warsztatach i wydarzeniach towarzyszących. Jedną z głównych korzyści z uczestnictwa w konwencji Rotary jest szereg tematów i wyjątkowych prelegentów z całego świata. Podczas głównych sesji oprócz wielu liderów ze świata Rotary (byłych i obecnych prezydentów i członków Zarządu Rotary International, przewodniczących poszczególnych komitetów RI i Fundacji Rotary, liderów rotariańskich projektów realizowanych w różnych częściach świata a także przedstawicieli Rotaractu) można było posłuchać wypowiedzi wspaniałych mówców, takich jak m. in.: dr Peter Tschentscher – pierwszy burmistrz wolnego i hanzeatyckiego miasta Hamburg, przewodniczący Senatu; Timotheus Hottges – CEO w Deutsche Telekom AG, Dr Gerd Müller – niemiecki federalny minister współpracy gospodarczej i rozwoju, Michel Zaffran – dyrektor ds. Zwalczania polio, Światowa Organizacja Zdrowia; Przewodniczący komitetu ds. Strategii w Globalnej Inicjatywie Zwalczania Polio, Tom Sauer– profesor nadzwyczajny w katedrze polityki międzynarodowej na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia), Dr Ujala Nayyar – Inspektor Nadzoru w Światowej Organizacji Zdrowia, Jeffrey Kluger – redaktor Time Magazine, Thato Kgatlhanye – założyciel i dyrektor generalny grupy Rethaka, Cassie Howder – wiceprezes ds. Sprzedaży kart handlowych Capital One, Daniel Flynn – dyrektor zarządzający i współzałożyciel, Thankyou, Lark Doley – Międzynarodowy prezydent Toastmasters International, dr Marianne A. Azer – członek parlamentu egipskiego, Patience Asiimwe – oficer mobilizacji zasobów w Uganda Cancer Society.

W swoim przemówieniu prezydent Rotary International Barry Rassin powiedział: „Służba innym jest integralną częścią naszej misji, czy to poprzez działania poszczególnych klubów, priorytety działania Rotary czy wsparcie Fundacji Rotary. Jednak działaniem, które najbardziej nas definiuje i jest naszą globalną misją, jest nieustanny cel uwolnienia świata od polio”.

Wraz z partnerami w Globalnej Inicjatywie Zwalczania Polio (Global Polio Eradication Initiative), Rotary osiągnęło 99,9-procentową redukcję przypadków polio od początku inicjatywy, ponad 30 lat temu. Od tego czasu członkowie Rotary przeznaczyli 1,9 miliarda dolarów i niezliczone godziny pracy ochotników na ochronę ponad 2,5 miliarda dzieci w 122 krajach przed polio. Dziś tylko dwa kraje – Afganistan i Pakistan – nadal zgłaszają przypadki dzikiego wirusa polio. Rotary zobowiązuje się do zbierania 50 milionów dolarów rocznie, przy czym każdy dolar zostanie połączony z dwoma dodatkowymi dolarami dzięki porozumieniu z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Łącznie z odpowiednimi funduszami Rotary przeznaczy w tym roku kolejne 102 mln USD na sfinansowanie działań na rzecz zwalczania polio w 13 krajach.

Michel Zaffran – dyrektor ds. Zwalczania polio w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawił postępy i globalne znaczenie inicjatywy. „Jesteśmy naprawdę u progu wytępienia choroby” – powiedział Zaffran – „Nasza odpowiedzialność to nic innego jak zapewnienie, że żadne dziecko nigdzie nie będzie ponownie sparaliżowane przez wirusa polio”.

Niemieccy członkowie Rotary przeznaczyli ponad 31 milionów USD na zakończenie polio, a 1 lipca 2020 roku Holger Knaack, właściciel firmy Knaack KG zajmującej się nieruchomościami, będzie nadzorował ten wysiłek jako pierwszy Niemiec, który będzie pełnił funkcję prezydenta Rotary International. Podczas Konwencji Holger Knaack powiedział: „Jestem zaszczycony zaufaniem i poparciem 1,2 miliona członków Rotary. Jako prezydent planuję wyróżnić najlepsze, co Rotary ma do zaoferowania, aby ludzie z różnych środowisk mogli widzieć siebie w naszej służbie i działaniach”.

4 czerwca jedna z sesji breakoutowych na temat budowania pokoju na świecie jednymi z panelistów obok PRID Petera Offera z Wielkiej Brytanii i RPIC Leifa Fritsdala z Danii, byli przedstawiciele naszego Dystryktu ARPIC Mark Krawczyński i dr Małgorzata Karczmarzyk.

Sesja breakoutowa w Hamburgu pod hasłem „Tworzenie społeczeństwa budującego pokój” pokazywała zmiany w Polsce i Australii w ciągu ostatnich 50 lat. Mark Krawczyński pokazał w swojej prezentacji jak dwa kraje na przeciwnych krańcach świata, które doświadczyły w swojej historii długich okresów problemów oraz konfliktów i na bazie tych trudnych doświadczeń potrafiły budować pokój. Polskie społeczeństwo potrafiło zjednoczyć się w odbudowie kraju po zniszczeniach w czasie obu wojen światowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty „Wizualne Dialogi” autorstwa dr Małgorzaty Karczmarzyk, które pokazały, że możliwe jest odwrócenie ludzkiej mentalności od negatywności w kierunku nowych kreatywnych i konstruktywnych pomysłów poprzez rysowanie nadziei na przyszłość i powrót marzeń z dzieciństwa. Uczestnicy warsztatów w podgrupach tworzyli kreatywną grafikę, która zaowocowała pozytywną wymianą doświadczeń i budowaniem mostów między kulturami, bez ograniczeń spowodowanych różnicami między tradycyjnymi językami. Jak podkreślił po wydarzeniu Mark Krawczyński: – Wierzymy, że może to być pierwszy krok w budowaniu pokoju i zrozumienia między różnymi społeczeństwami.

Nad dobrą organizacją oraz komunikacją pomiędzy polskimi uczestnikami Konwencji czuwał Maciej Pawlisz pełnomocnik Gubernatora ds. Konwencji w Hamburgu.

110 Konwencja w Hamburgu przeszła już do historii, jednak członkom Rotary zostaną wspomnienia i nowe spostrzeżenia na temat sposobów poprawy życia i pozytywnych, trwałych zmian w społecznościach na całym świecie.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Monika Łozińska, Rotary International, Krystyna Baj-Pawluk, RC Gorzów Wielkopolski i Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.