100 lat Rotary we Francji i współpraca polsko-francuska

100 lat Rotary we Francji i współpraca polsko-francuska

Grudzień 2021 roku to miesiąc obchodów 100-lecia Rotary we Francji. Wypada wspomnieć, że pierwszy Rotary Club de Paris powstał tam 1-go kwietnia 1921 roku i liczył 16 członków. Dziś Francja ma 18 Dystryktów i 33 488 członków w klubach. Nic więc dziwnego, że z racji tak ważnej rocznicy odbyło się wiele spotkań i uroczystości w tym czasie.

Uznaliśmy, że nasza obecność może przyczynić się do podkreślenia wagi jaką przywiązujemy do już wieloletnich kontaktów. Paryż przywitał nas zmienną jesienną pogodą, chwilami słoneczną, chwilami siąpiącą deszczem i mglistą, prawie jak na obrazie mostu Waterloo Claude Monet’a.

Główne obchody miały miejsce w sobotę 11-go grudnia 2021 roku w Wersalu. Nas jednak bardziej interesowało spotkanie jakie odbyło się tam dzień później. Było to bowiem zebranie wszystkich komitetów międzykrajowych Francji. Organizację powierzono paryskiemu Dystryktowi 1660, pewnie z racji jego położenia. Przybyło kilkadziesiąt osób z całej Francji, zarządzających czterdziestoma różnymi komitetami ICC. Komitet Francja-Polska reprezentowała Marguarite Szyc, my zaś (Anna Kaczmarczyk i ja) byliśmy gośćmi w zasadzie wewnętrznego spotkania tej krajowej Comités Inter-Pays (ICC). Obrady powadziła przewodnicząca francuskiej sekcji ICC Joêlle Cramoix. Ważnymi uczestnikami byli gubernatorzy PDG 1660 Jean-Luc Schmerber, DG 1660 Bernard l’Huilier i DGE 1660 Jean-Philippe Baur, DG 1720 Yves Chausset i DGE 1670 Sitou Gayibor. Spotkanie obserwował Przewodniczący Rady Wykonawczej ICC Ciril Noirtin. Dodać należy, że jest on także przedstawicielem Rotary w UNESCO.

Obrady w głównej mierze dotyczyły typowych dla takich organizacji sprawozdań i wyborów władz. Dodatkowym ważnym tematem były propozycje większego zaangażowania francuskojęzycznych klubów czy rotarian z innych krajów. Jak obserwujemy może się to wiązać z pewnym ograniczeniem roli języka francuskiego w Rotary, a dominującego tu angielskiego.

Głos zabierali kolejni przewodniczący komitetów. Wreszcie i „nasza” Marguerite Szyc mogła opisać historię komitetu Francja-Polska mówiąc między innymi o odbytych wirtualnych spotkaniach, o wspólnym programie RC Montmartre i RC Olsztyn w Sztynorcie i założonej przez Magdalenę Jamroz giełdzie projektów polsko-francuskich. Dodam tu, że M. Jamroz jest teraz specjalnym przedstawicielem DG 1660 do kontaktów z Polską. Mogliśmy rozdać przygotowane przez Magdalenę specjalne zakładki informujące o idei giełdy. Wystąpienie Małgorzaty świetnie współgrało z wcześniejszą wypowiedzią Jean-Luc Schmerber’a o modelowej, doskonałej współpracy naszych komitetów na przykładzie programu „Sztynort”. Na zakończenie Małgorzata przekazała zaproszenie do Krakowa na spotkanie polskich ICC w marcu przyszłego roku.

Na marginesie spotkania Ciril Noirtin wspomniał o planowanej na 1-3 kwietnia 2022 roku międzynarodowej sesji ICC w Kijowie i zapewniał o poważnym udziale w nim reprezentacji Francji.

Także my mogliśmy zabrać głos w sprawach wykraczających poza ścisły temat spotkania. Mając upoważnienie Gubernatora naszego Dystryktu Wojciecha Wrzecionkowskiego złożyłem gratulacje i życzenia z okazji 100-letniej rocznicy Rotary we Francji. Spotkało się to z oklaskami, co podkreśla jak ważną dla naszych gospodarzy są te daty. Wspomniałem o początkach Rotary w Polsce, zasługach francuskich rotarian dla tworzenia pierwszych klubów, o wielu grantach zainicjowanych przez Marcela Stefańskiego i Eduarda Lezon, także o dobrych czasach intensywnej współpracy utworzonego wcześniej komitetu. Wszystko to z intencją, by zachęcić i ożywić nasze współczesne kontakty. Taki właśnie cel miała nasza obecność, byliśmy jedynymi zagranicznymi gośćmi, co w jakimś sensie podkreśliło naszą wolę do pogłębienia współpracy. Mamy w tym wielkich sprzymierzeńców w osobach Małgorzaty i Magdaleny oraz tu w Polsce, zaangażowanych w działania Komitetu Krystyny Wilczyńskiej-Ciemięga (RC Puławy), Jana Wrany (RC Kraków Wawel), Błażeja Pruszczyńskiego (RC Łódź Centrum) i Ryszarda Nowaka (RC Ziębice).

Anna Kaczmarczyk, RC Zamość Ordynacki i Włodzimierz Bentkowski, ICC Polska-Francja, RC Zamość Ordynacki

Fot. Anna Kaczmarczyk, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.