XXII Wigilia Wielu Narodów – Spotkanie Wielu Kultur

XXII Wigilia Wielu Narodów – Spotkanie Wielu Kultur

10 grudnia 2022, godz. 18:30
do 22:00

Organizowane przez klub:

RC Wrocław

Przesłaniem Wigilii jest wzajemne poznawanie się ludzi różnych kultur i różnych narodów poprzez wspólne świętowanie przy wigilijnym stole, a także wzajemne zrozumienie się i tolerancja.

Społeczeństwo Wrocławia i Dolnego Śląska w swoim rozwoju historycznym zawsze było gościnne dla ludzi z szerokiego świata, tutaj bowiem krzyżowały się szlaki handlowe od niepamiętnych czasów, co sprzyjało wymianie i wzbogacaniu miejscowej kultury oraz bogaciło mieszkańców w ich rozwoju duchowym. Otwartość kulturowa miasta i całego regionu dolnośląskiego doprowadziła do znaczącego dorobku w dziedzinie nauki, literatury i szeroko pojętej kultury.

W naszej Wigilii, w 2022 r. weźmie udział wielu gości, w tym m.in. młodzież, która przebywa w Polsce w ramach programu rocznej wymiany młodzieży, o nazwie Rotary Youth Exchange Program (RYEP). Młodzież ta, wspólnie z kolegami i opiekunami z Polski opracowała część programu uroczystości, na którą serdecznie zapraszamy.

Program uroczystości będzie obejmował min. in.:
– prezentację grup uczestniczących w Wigilii Wielu Narodów i Spotkaniu Wielu Kultur
– wspólne śpiewy kolęd wraz z chórem i zespołem muzycznym,
– przekazanie ognia pokoju przyniesionego przez młodzież z Rotaractu,
– występ młodzieży z wymiany rotariańskiej przybyłej z całego świata,
– błogosławieństwo dla uczestników od przedstawicieli Kościołów i wyznań, zgromadzonych na sali oraz od przedstawicieli mniejszości, wspólne dzielenie się chlebem,
– odczytywanie mądrości narodów , które reprezentuje młodzież Rotariańska wypisanych na gwiazdach choinkowych, które sami wykonali.

Wyrażamy nadzieję, że organizowana przez nas Wigilia, wpisze się na stałe w plan wrocławskich uroczystości kulturotwórczych Wrocławia a Państwa na niej obecność będzie dla nas zaszczytem.

Komitet Organizacyjny RC Wrocław

 

Zaproszenie i plan Wigilii  do pobrania w formacie pdf:

ZAPROSZENIE RC Wrocław na WWN 2022

PLAN RC Wrocław WWN 2022