Uroczyste spotkanie Warszawskiego Klubu Rotariańskiego

Uroczyste spotkanie Warszawskiego Klubu Rotariańskiego

17 października 2018, godz. 13:00
do 15:00

Organizowane przez klub:

RC Warszawa

Drodzy Przyjaciele,

w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania Polski. Postanowiliśmy uczcić to najlepiej jak potrafimy i wydać historię naszego Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami certyfikatu w którym Rotary International uznaje ciągłość istnienia mimo 50 letniej przerwy w działalności (ostatnie spotkanie RC Warszawa odbyło się jeszcze we wrześniu 1939 a re-charter w 1989 roku).

Formalnie jest to historia Klubu, ale jak zorientujecie się z treści jest to znaczna część historii Rotary w Polsce. Nie mieliśmy mandatu do pisania historii ruchu, ale nie mogliśmy sobie odmówić prawa do przedstawienia wkładu Rotary w historię i życie Polski. I dlatego jest tam mowa więcej o Rotary w Polsce niż o naszym Klubie. Istnieje wprawdzie od 1931 roku a przed wojną był największym Klubem w Polsce (w 1939 roku 79 członków), trzech przedwojennych Gubernatorów polskiego dystryktu pochodziło z naszego Klubu, wydawaliśmy przed wojną pismo po angielsku rozsyłane do wszystkich Dystryktów, przyjmowaliśmy w Warszawie 2 Prezydentów Rotary International i inicjowaliśmy wspólne przedsięwzięcia z innymi Klubami. Działanie naszego Klubu, pierwszego również po wojnie, jest oczywiście lepiej znana i nie uważaliśmy za konieczne bardzo szczegółowo tego opisywać.

Staraliśmy się udokumentować to, że Rotary było przed wojną i jest dzisiaj integralną częścią społecznego życia w Polsce. Głęboko wierzymy, że nam się w tym wydawnictwie udało.

Chcemy Wam wszystkim, przyjaciołom naszym i Rotary, przedstawić to wydawnictwo
i dlatego zapraszamy na uroczyste spotkanie Klubu

które odbędzie się
17 października o 13:00 w siedzibie Klubu – Pałac Zamojskich (Foksal 2).

Wezmą w nim udział członkowie Klubu byli, aktualni i honorowi.
Bardzo liczymy na Wasze przybycie.

Świadczyć to będzie o Waszym zainteresowaniu polskim Rotary
i o zaangażowaniu w działalność organizacji
a nam da okazję pokazania naszej gościnności.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Aleksander Szwarc – Prezydent 2018-2019
Ryszard Posyniak – Sekretarz 2018-2019