Styczeń – Miesiąc Służby Zawodowej

Miesiąc Służby Zawodowej (Vocational Service Month)

14-20 stycznia — International Assembly, San Diego, California, USA