PDG Wojciech Wrzecionkowski

Działa w klubie: RC Olsztyn

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2021/2022

DGE – Gubernator Elekt w kadencji 2020/2021

DGN – Gubernator Nominat na kadencję 2021/2022

Członek – założyciel Rotary Club w Olsztynie.

W latach 1994 – 95 – prezydent Klubu Rotary w Olsztynie.

W latach 90-tych pełnił także liczne funkcje w dystrykcie.

 

Wojciech Wrzecionkowski urodził się w 1959 roku.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wówczas był członkiem –
założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W latach 1986 – 89 skończył aplikację radcowską, a następnie w latach 89 – 92 ukończył aplikację adwokacką.

Od 1992 roku wykonuje zawód adwokata, najpierw w zespole Adwokackim w Biskupcu, a następnie w Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie.

Jest członkiem – założycielem Rotary Club w Olsztynie. To od wspólnego spotkania Bohdana Kurowskiego i Wojciecha Wrzecionkowskiego rozpoczęła się historia Rotary w Olsztynie.

Jest członkiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

W latach 1994 – 95 był prezydentem Klubu Rotary w Olsztynie. W latach 90-tych pełnił także liczne funkcje w dystrykcie.

Rotarianin Wrzecionkowski od maja 2007 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki
Federalnej Niemiec na okręg warmińsko- mazurski.

 

  • Znajomość języków: biegle język angielski, język niemiecki w stopniu średnio zaawansowanym.
  • W roku 2001 został odznaczony przez Ministra Kultury za organizowanie, tworzenie i rozpowszechnianie niezależnych wydawnictw w latach 80 – tych.