Tomasz Frączak

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora – Warmia i Mazury