PDG Tadeusz Płuziński

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2008/2009 oraz 2009/2010