PRID Piotr Wygnańczuk

Działa w klubie: RC Gdynia

Członek Zarządu Rotary International w latach 2018-2020

Gubernator Dystryktu 2230 w latach 2010-2011

Przedstawiciel Dystryktu w Radzie Legislacyjnej

Przewodniczący Komitetu ds. rozwoju