Piotr Czułowski

Działa w klubie: RC Olsztyn

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair w kadencji 2021/2022