Paweł Korczyński

Działa w klubie: RC Wrocław

Fundraising Subcommittee Chair / Podkomitet Zbiórek D2231 kadencji 2018/2019

Interact Chair/Przewodniczący Komitetu Interact D2231 w kadencji 2017/2018