Mikołaj Dragović

Działa w klubie: RC Warszawa Żoliborz

Przewodniczący Komitetu Rotaract / Rotaract Chair w kadencji 2019/2020

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń / New Generations (Youth) Service Chair w kadencji 2018/2019