Michał Frelichowski

Działa w klubie: RC Bydgoszcz

Przewodniczący Podkomitetu Szkolenia Zawodowego/ District Vocational Training Team Subcommittee Chair