Martyna Nowakowska

Działa w klubie: RC Kraków Wyspianski

Przewodnicząca Komitetu Interact/Interact Chair