Marta Tryniszewska

Działa w klubie: RC Wrocław Centrum

Koordynator programu mentoringu „Liderzy przyszłości – Rotary dla Rotaract”