Mark Krawczyński

Działa w klubie: RC Warszawa City

Przewodniczący Komitetu ds. Promocji Konwencji RI

Asystent Koordynatora Strefowego ds. PR w kadencji 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021