Małgorzata Undziłło-Haverberg

Działa w klubie: RC Gdańsk Centrum

Przewodnicząca Komitetu Służby Nowym Pokoleniom / New Generations Service Chair w kad. 2023/2024