Małgorzata Szymczyk

Działa w klubie: RC Katowice

Przewodnicząca Komitetu ds. Zakładania Nowych Klubów / District New Club Development Chair