Małgorzata Grodzka

Działa w klubie: RC Warszawa Belweder

Przewodnicząca Komitetu ds. Public Relations w kadencji 2015-2016