PDG Łukasz Grochowski

Działa w klubie: RC Warszawa Żoliborz

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2018/2019

IPDG – Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2019/2020

DGE – Gubernator Elekt w kadencji 2017/2018

DGN – Gubernator Nominat na kadencję 2018/2019

Wicegubernator 2019/2020, Trener Dystryktu 2019/2020

Przewodniczący Komitetu ds. Public Relations w latach 2016-2017

Przewodniczący Komitetu ds. członkostwa w latach 2015-2016