PDG Łukasz Grochowski

Działa w klubie: RC Warszawa Żoliborz

IPDG – Gubernator Poprzedniej Kadencji

Wicegubernator 2019–2020, Trener Dystryktu 2019-2020

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2018-2019

Przewodniczący Komitetu ds. Public Relations w latach 2016-2017

Przewodniczący Komitetu ds. członkostwa w latach 2015-2016