PDG Jerzy Karasiński

Działa w klubie: RC Toruń

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2003/2004