Janusz Nowastowski

Działa w klubie: RC Bydgoszcz Stare Miasto

Członek Komitetu Pozyskiwania i Angażowania Członków/Membership Attraction and Engagement Chair w kad. 2020/2021

Przewodniczący Komitetu ds. Zakładania Nowych Klubów/New Club Development Chair w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020